Mülakatlar ne zaman? Jandarma sivil memur alım sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı

Jandarma teşkilatına alınacak sivil memurlar için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Jandarma sivil memur alımı başvuru sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar merakla bu sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sonuçların ardından yapılacak mülakatlar ne zaman merak ediliyor. Kılavuza göre Jandarma sivil memur alım sonuçları bugün açıklanacak. Peki Jandarma sivil memur alım sounçları nasıl kontrol edilecek? Mülakatlar ne zaman yapılacak?

Mülakatlar ne zaman? Jandarma sivil memur alım sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı

222 kişi memur olma fırsatını yakalayacağı Jandarma sivil memur alımı sonuçları bekleniyor. Jandarma sivil memur başvurularıyla, jandarma teşkilatında memur olacak 222 kişi belirlenecek. Jandarma sivil memur alımı sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Büyük umutlarla memur olacakları duyuruyu bekleyen vatandaşlar için jandarma sivil memur alım sonuçları nasıl sorgulanacak? Jandarma sivil memur alımı mülakatları ne zaman yapıalcak? İşte detaylar…

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı lise, önlisans ve lisans alanlarında başvurular yapıldı. Aşçı, berber, uzman, hizmetli, memur gibi unvanlarda birçok personel alımı yapılıyor. En çok kadro ise 55 kişi ile veri hazırlama kontrol işletmeni alımı için ayrıldı. Sonuçlar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak.

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIM SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Jandarma teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre; Başvuru tarihleri içinde başvurularını tamamlayan adayların merak ettikleri sorular arasında yer alan Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirisiniz…

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

jandarma-1

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı Ġstikametine Devam Edilerek Ġncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00’da hazır bulunacaktır.

Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları mümkün değildir.

MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile
ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,
Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul
edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul
edilmeyecek)

g. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi
olduğunu gösterir belge.

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS
sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen
sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma
fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım
kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya
kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun
kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi
vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava giriĢte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların
belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...