Sözcü Plus Giriş

Rektör, şoförüyle sekreterini müdür atadı! ODTÜ’den açıklama geldi

ODTÜ, yeni Rektör Mustafa Verşan Kök’ün yaptığı atamalarla çalkalandı. Rektör'ün sekreteriyle şoförü ve FETÖ’den tutuklu binbaşının yakınını terfi ettirdiği öne sürüldü. ODTÜ Rektörlüğü iddiaları yalanladı.

Ali Ekber ERTÜRK
02:54 -
Rektör, şoförüyle sekreterini müdür atadı! ODTÜ’den açıklama geldi

ODTÜ'nün açtığı görevde yükselme ve yurt müdürlüğü sınavlarında Rektör'ün sekreteriyle şoförü ve FETÖ'den tutuklu binbaşının yakını terfi ettirildi. Ulaştırma şefi ve sekreterlerin yurtlara müdür olarak atanmasıyla ortalık karıştı. İptal edilen ilk sınavda başarılı olup yenilenen sınavda elenen adaylar dava açtılar.

AYAĞA KALDIRAN LİSTE

ODTÜ, 29 Kasım 2015 tarihinde yurt müdürlüğü sınavı açtı. 26 Şubat 2016'da da sözlü sınav yapıldı ve sınavı geçenler yurt müdürü olarak atandı. Daha sonra sınava katılanlardan birinin yaptığı itiraz üzerine sınav iptal edildi.

ODTÜ iptal ettiği mülakat sınavını 29 Mayıs- 2 Haziran 2017 tarihlerinde yeniden yaptı. Sınavla birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te almaya giden ekipte yeraldığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklu olan Şükrü Seymen'in eski kayınbiraderi olduğu bildirilen Mehmet Kanar yurt müdürü olarak atandı. İptal edilen sınavda 13'üncü sırada olan Kanar'ın, tartışmalı sınavda 2'nciliğe yükselmesi de dikkat çekti. Kanar'ın Seymen'le evli olan kızkardeşinin 3 ay önce boşandığı öğrenildi.

Yine bu sınavla birlikte Rektör Kök'ün sekreteri Şükriye Gündüz, ulaştırma görevlisi Mehmet Eroğlu yurtlara müdür olarak atanmaya hak kazandı. Bu isimlerin, sınavla ilgili tartışmalar üzerine henüz görevlerine başlamadıkları bildirildi. İptal edilen sınavda başarılı olup da yenilenen sınavda elenen bazı adaylar dava açtılar. Kazanamayan diğer bazı adayların da dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili ODTÜ Rektörülüğü’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sözcü gazetesinde 7 Ağustos 2017 tarihinde görevde yükseltme sınavına ilişkin yayımlanan habere yönelik olarak hazırlanan Rektörlük açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Görevde Yükselme Merkezi Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir protokol ile bir önceki Üniversite yönetimi döneminde, Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2015 tarihinde yapılmıştır. Aynı yönetim döneminde, Görevde Yükselme Merkezi Sınavı sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, 22– 26 Şubat 2016 tarihleri arasında Üniversitemizde Yurt Müdürü ve Şube Müdürü unvanları için Sözlü Sınav gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra sınava giren adaylardan birinin itirazı üzerine Mahkeme tarafından sözlü sınavın iptal edilmesi yönünde karar alınmıştır. Üniversitemiz yeni yönetimi döneminde, yazılı sınavda yeterli puanı alan adaylar 29 Mayıs – 2 Haziran 2017 tarihleri arasında Mahkeme kararına istinaden sözlü sınava alınmışlardır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan tüm adaylar yönetmeliğin belirlediği başvuru kriterlerini sağlamaktadır. Sınav jürisi üniversiten dört akademisyen (pozisyonu gereği genel sekreter ve farklı bölümlerden 3 akademisyen) ve bir idari personelden oluşmuştur. Bilgi düzeyini ölçmek için hazırlanan ve sınavın % 45'ini oluşturan sınav soruları Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinden satın alınmış, jüri dahil kimse soruları önceden görmemiştir. Sınav sırasında adaylara sorularak kamera kaydı yapılmış, istemeyenler için tutanak tutulmuştur.

Bu bağlamda Sözcü gazetesinde 7 Ağustos 2017 tarihinde görevde yükseltme sınavına ilişkin yayımlanan yazının başlık ve haber metninde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Rektörlük makamı sınav sürecine hiçbir şekilde dahil olmamış ve yukarıda bahsedildiği gibi sınav süreci şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmüştür.

Sınava istinaden Genel Sekreterlik tarafından daha önce Genel Duyuru ile iletilmiş metni aşağıda bulabilirsiniz.

Değerli Mensuplarımız,

Görevde Yükselme Merkezi Sınavı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir protokol ile Anadolu Üniversitesi tarafından 8 Kasım 2015 tarihinde yapılmıştır. Ancak, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği 08.11.2015 tarihinde yapılan görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınavında protokolün 13 üncü maddesinde belirtilen; “Görevde yükselme sınavında YÖK’ün resmi internet sayfasında ilan edilen konu başlıklarından soru dağılımı, Anayasanın Yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından da yaklaşık %50 şeklinde olacaktır, Unvan değişikliği sınavında ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır.” ifadesinin görevde yükselme sınavı için yerine getirilmediği anlaşıldığından, söz konusu görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavının görevde yükselmeye ilişkin bölümü bütün unvanlar için iptal edilmiştir. Bu nedenle, yazılı sınav 29 Kasım 2015 tarihinde tekrar edilmiştir. Görevde Yükselme Merkezi Sınavı sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, 22 Şubat 2016 – 26 Şubat 2016 tarihleri arasında Üniversitemizde Yurt Müdürü ve Şube Müdürü unvanları için Sözlü Sınav yapılmıştır. Sözlü Sınavının iptali için sözlü sınava giren adaylardan bir kısmı mahkemeye müracaat etmiş ve mahkeme tarafından “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir. Bu karara, Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara Bölge İdari Mahkemesine itiraz edilmiş, ancak mahkeme, sınavın iptal edilmesi yönünde karar vermiştir.

Bu nedenle, ilgili mahkeme kararı gereği, Görevde Yükselme Sınavı için ilan edilen Şube ve Yurt Müdürlüğü kadroları için yapılan yazılı sınav sonucunda, başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlara 29 Mayıs – 2 Haziran 2017 tarihlerinde Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca sözlü sınav yapılmıştır.

1- Görevde Yükselme Sözlü Sınavı uygulaması ile ilgili olarak; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca Şube Müdürü ve Yurt Müdürü unvanları için gerçekleştirilecek olan sözlü sınavda ilgili maddenin 2. fıkrasının a bendi kapsamında adaylara sorulacak olan “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi”ni ölçmek üzere Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nden 100 adet Şube Müdürü ve 100 adet Yurt Müdürü için olmak üzere 200 adet soru satın alınmıştır.

2- Yönetmeliğin 13. maddesinin 2 fıkrasının b, c, ç, d ve e fıkralarına ilişkin soru hazırlanmasında Rektör tarafından görevlendirilmiş olan sınav asil ve yedek jüri üyeleri ile danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen Hukuk Müşavirliği avukatı ile Üniversitemizde alanında uzman bir öğretim üyesi tarafından adaylara yöneltilecek diğer sorular belirlenmiş, soru havuzları hem içerik hem de format açısından değerlendirmiş ve standardize edilerek, cevapları ve doyurucu cevap nitelikleri oluşturulmuştur.

3- Her bir aday, kendisine daha önce bildirilen sınav gün ve saatinde sınav salonuna alınmış; öncelikle kurul üyeleri kendilerini tanıtmış, ardından Sınav Kurul Başkanı sınavın işleyişi ile ilgili adayı bilgilendirmiş ve sınava geçilmiştir. Sınavda her adaya 40 dakikalık süre verilmiştir.

4- Yönetmelikte belirtilen her bir ölçüt için ayrı ayrı hazırlanmış olan ve soru havuzundaki soru numaralarını içeren 6 adet cam fanustan soru numaralarını bizzat çeken aday, numaraya karşılık gelen soru zarfını yine kendisi almış, açmış ve okumuştur. Düşünmesi için kendisine verilen makul süre sonunda yanıtını vermiş; bu yanıt ile ilgili olarak her bir sınav kurulu üyesi kendi gerekçeli notlarını oluşturmuştur.

5- Sınav kurulu üyeleri verdikleri puanı/notu diğer üyelerle paylaşmamış; 05.06.2017 tarihinde yapılan sınav değerlendirme toplantısında verilen puanların bilgisayar ortamında dökümü yapılarak jüri üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını oluşturmuştur.

6- Yapılan sözlü sınavın sonuçlarına http://pdb.metu.edu.tr/gorevde-yukselme-sozlu-sinav-sonuclari-06062017 adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı unvan değişikliği ve görevde yükselme için boş kadro ve ihtiyaçları tespit ederek Üniversitemizde belli periyodlarla görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasını planlamaktadır.”

Son güncelleme: android-time 19:53 07.08.2017
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more