Bozdağ’dan KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündemde sert eleştirilere neden olan sivillere ceza muafiyeti tanıyan son KHK maddelerine ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, 'Düzenleme 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor" dedi. Bozdağ, "Bir maddede eksiklik vardır giderirsiniz. Yanlışlık vardır düzeltirsiniz. Bir eksiklik ve yanlışlık ve muallak hiç yoktur. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

Bozdağ’dan KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, KHK ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemeleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasından bahsediyor. Bu düzenleme 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını da kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP’nin Genel Başkanı ve sözcülerinin yaptığı yorumlar art niyetli çarpıtma maksatlı yorumlardır. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Geçmişe dönük bir hukuka uygunluk düzenlemesidir.  Başka bir anlamda bunu yorumlamak mümkün değildir. ‘Devlet çete kuruyor’ demek ne demek? bu devlete hakarettir. ‘Millet bunu yapacak’ demek de millete hakarettir. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık hiç yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. ‘Örtülü af’ demek şehitlerimize, gazilerimize hakarettir büyük bir saygısızlıktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, KHK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “15 Temmuz 2016’da Türkiye demokrasisine, hukuk devletine, milli iradeye, anayasal düzenine karşı hain bir darbe teşebbüsü yaşadı. Fetullahçı Terör örgütü ve onun TSK’nın içindeki teröristleri, onlara eklemlenen diğer unsurlar birlikte hareket ettiler ve 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu teşebbüs, 16. gün de devam etti. Milletimizin ölümüne demokrasiye, Cumhurbaşkanı’na , Meclisine, hükümetine, hukuk devletine ve anayasasına sahip çıkması sonucu milletin ölümüme veridiği destek nedeniyle başarısız kılındı. Arakasından OHAL ilan edildi. Hem bu darbe teşebbüsünün Türkiye’yi karşı karşıya bıraktığı enkazı ortadan kaldırmak, Türkiye’nin yaşadığı olağanüstü şartlardan Türkiye’mizi kısa sürede olağan şartlara yeniden döndürmek, demokrasinizi tahkim etmek maksadıyla OHAL ilan edildi ve bu çerçevede bazı KHK’lar çıkartıldı” diye konuştu.

“VATANDAŞIN BURADA YAPTIĞI ÇOK AÇIK BİR MEŞRU MÜDAFAADIR”

Bozdağ, “668 sayılı KHK’da, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile ve bunların engellenmesi kapsamında hareket edenlerin aldıkları kararlar. Bu kararların icra edilmesi adli ve idari önlemler ve tedbirler bunları yapan kişilerle ilgili hukuki, cezai adli bir sorumsuzluk hali öngören bir düzenleme yapıldı. 668 sayılı KHK’daki düzenleme, resmi görevi olanların kamuda çalışanların hukuki, cezai, idari ve adli sorumsuzluğunu düzenleyen bir kural getirdi. Vatandaşlarımızla ilgili o zaman bir kural konmadı. Bana göre esasında kamu görevlileri için de vatandaşlarımız  için de böyle bir kurala gerek yok. Çünkü darbe teşebbüsü anayasamıza göre fiili suç olduğu gibi vatandaşlarımız hepsinin de bu fiile karşı vatanını, milletini müdafaa etmesi herkes için bir vazifedir. Vatandaşın burada yaptığı çok açık bir meşru müdafaadır. Meşru müdafaa bizim hukukumuzda suç değildir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Ancak o günlerde bu konularda bir ihtiyaç olabilir, endişe içerisine giren olabilir yani o dönemin şartları içerisinde bir sorumsuzluk getirildi. Vatandaşlarımız ile ilgili böyle bir sorumsuzluk öngörülmedi” ifadelerini kullandı.

“YENİ KHK İLE BİZİM GETİRDİĞİMİZ KURAL, BU MADDENİ İKİNCİ FIKRASINI OLUŞTURUYOR”

Bozdağ, “Şimdi burada yapılan düzenleme ile resmi görevi olsun olmasın herhangi bir sıfatı olsun olmasın 15 Temmuz demokrasi destanını yazan darbecilere Türkiye’yi dar eden şehirlerimizin yakınları, gaziler de olabilir içinde ve gazilerimize onlar bakımından da hukuki, cezai ve idari bakımdan bir sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamıyla bununla ilgilidir. 2 maddeyi birlikte değerlendirmek lazım. 668 sayılı KHK’da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni KHK ile bizim getirdiğimiz kural, bu maddeni ikinci fıkrasını oluşturuyor. İkisini beraber değerlendirmek lazım. O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK’da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi.  Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK’da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli” açıklamasında bulundu.

“15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ İLE DEVAMI NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLERİN BASTIRILMASINDAN BAHSEDİYOR”

Bozdağ, “Bu yeni düzenleme ile buradaki hükmün aynını tekrar ediyor. Darbe teşebbüsünde bulunanlar ve terör eylemi yapanlar ile bunlara karşı bunların yaptığı darbeyi ve terör eylemini bastırmaya çalışanları kast ediyor. Kesinlikle başka bir anlam ifade etmiyor. Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemeleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasından bahsediyor” diye konuştu.

“BU DÜZENLEME 15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 16 TEMMUZ SONRASINI DA KAPSAMIYOR”

Bozdağ, “Bu düzenleme 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını da kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP’nin Genel Başkanı ve sözcülerinin yaptığı yorumlar art niyetli çarpıtma maksatlı yorumlardır. Bu toplumuzun içine fitne sokmak için insanları birbirinin karşısına dikmek için çarpıtılmış bir yorumdan başka bir şey değildir. Tekrarlıyorum bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini kapsamaz. Darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonraki süreci de kesinlikle kapsamaz” ifadelerini kullandı.

“‘DEVLET ÇETE KURUYOR’ DEMEK NE DEMEK? BU DEVLETE HAKARETTİR”

Bozdağ, “Bu madde geleceği düzenlemiyor. Geçmişe dönük bir hukuka uygunluk düzenlemesidir.  Başka bir anlamda bunu yorumlamak mümkün değildir. ‘Devlet çete kuruyor’ demek ne demek? bu devlete hakarettir. ‘Millet bunu yapacak’ demek de millete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar? Hakaret edip saygısızlık ediyorlar. Türkiye’de bundan sonra kimse darbe marbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet 15 Temmuz’da verdiği dersin daha büyüğünü elbette verecektir. Vatandaşı bir nevi korkutuyorlar tehdit ediyorlar bu açıklamayı yapanlar. ‘Türkiye’de bir daha darbe teşebbüsü olursa sokağa çıkmayın, tankların üstüne çıkmayın. Sizin başınıza ne işler gelir’ anlamında üstü kapalı bir tehdit de gönderme anlamı var” diye konuştu.

“BU METİNDE EKSİKLİK, YANLIŞLIK, MUĞLAKLIK HİÇ YOKTUR. YENİ BİR DÜZENLEMEYE DE İHTİYAÇ YOK”

Bozdağ, “Büyük bir çarpıtma, kötü yorumla hep beraber karşı karşıyayız. Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık hiç yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK’daki fıkrayla hem de yeni madde ile gelen  fıkrayı birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır” dedi.

“‘ÖRTÜLÜ AF’ DEMEK ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE HAKARETTİR BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR”

Düzenlemenin ‘Örtülü af’ olduğu yönündeki açıklamalara ilişkin bir soruya Bozdağ, “‘Örtülü af’ demek şehitlerimize, gazilerimize hakarettir büyük bir saygısızlıktır. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı.  Mertçe söylemeliler. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri ‘niye başarısız oldun’ diye itham edenlerdir. Darbecilere karşı mücadele eden demokrasiyi koruyan bir düzenleme yapıyoruz. Hukuka uygunluk nedeni olarak tanzim ediyoruz. Bu düzenleme olmasa dahi 15 Temmuz’u engellemek için sokağa çıkan vatandaşlarımızı hiç kimse suçlu ilan edemez. Hiçbir savcı da soruşturma başlatmayı aklının ucundan geçirmez. Peki neden getirdik biz bunu? FETÖ’nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden doğrudan ya da dolaylı açıklamalar oldu.  Bunlar yargılanacaklar. Yargılanan FETÖ’cu teröristler bu şehitlerin yakınlarına, gazilere yönelik de tehditleri var. Kılıçdaroğlu’nun grupta bir takım  açıklamaları var. 15 Temmuz’u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. Benim gördüğüm maalesef FETÖ’nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bu yanlıştır. Bu düzenlemelerin içinde de vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte terör eylemelerine karşı yapacakları eylemleri kapsamamaktadır. Bu devletin güvenlik güçlerinin görevidir” diye yanıt verdi.

“KARARNAMENİN BİR VAKTİ YOKTUR”

Bozdağ, “‘Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz’ demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece kanun hükmüne kararname çıkarabilir” dedi. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...