Bursa Haberi: Bursa Barosu Başkanı'ndan CMK Tarifesi’ne iptal davası

Bursa Barosu Başkanı'ndan CMK Tarifesi’ne iptal davası

Bursa Barosu Başkanı'ndan CMK Tarifesi’ne iptal davası

BURSA Barosu Başkanı Gürkan Altun, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 'Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi'nin iptali istemiyle dava açtı.
Tarifedeki ücretlerin oldukça düşük olması nedeniyle Danıştay’da dava açtıklarını  belirten Bursa Barosu Başkanı Altun, öncelikle yürütmenin durdurulmasını istediklerini söyledi. 'CMK tarifesindeki ücretlerin, Türkiye Barolar Birliği’nin de (TBB) görüşü alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edileceği' yolundaki kanun hükmüne karşın aksine hareket edildiğini belirten Altun şöyle dedi:
Tarifeye bakıldığında Türkiye Barolar Birliği’nin bu görüşünün hiç dikkate alınmadığı görülmektedir. Kanunda yer alan 'görüş alınarak birlikte tespit edilmesi' şeklindeki ifade, sadece şeklen yazı ile görüş istenmesi anlamında değil, istenilen görüşün 'dikkate alınması' anlamındadır. Adalet ve Maliye bakanlıklarının, Türkiye Barolar Birliği’nin görüşünü dikkate almadan belirlediği rakamlarla, TBB önerisindeki rakamlar arasında ciddi fark var. Adaletin sağlıklı işlemesi, adil yargılanma ilkesinin tam olarak uygulanabilmesi, avukatlık mesleğinin niteliği ve görevi ifa ederken alınan ağır sorumluluklar, harcanan mesai ve emek düşünüldüğünde, kamu hizmetinin daha iyi yürümesi için müdafilik hizmeti sonucunda alınan ücretin de bu emeğe denk olması hukuk ve hakkaniyet gereğidir."

DHA

Loading...