Diyarbakır Haberi: Diyarbakır Valiliği, 'Seçim Harekat Planı' hazırladı

Diyarbakır Valiliği, 'Seçim Harekat Planı' hazırladı

Diyarbakır Valiliği, 'Seçim Harekat Planı' hazırladı

DİYARBAKIR Valiliği, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması seçimi ile ilgili olarak, 'Seçim Harekat Planı' hazırladı. Genel, seçim öncesi, seçim sırasında ve sonrasında alınacak önlemlerin belirtildiği harekat planında, seçim günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçlerinin demokratik ilkelere aykırı, devletin tarafsızlığını zedeleyici davranışlardan kaçınılması istendi. Planda, güvenlik açısından özellikle arz eden bölge ve güzergahlarda gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterle sandıkların taşınması istendi.
Referandum için Diyarbakır Valiliğince hazırlanan, 'Seçim Harekat Planı', Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı, Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık, DEDAŞ, Kamu Hastaneleri Birliği, Türk Telekom ve Diyar Gaz şirketine gönderildi. Anayasa değişikliği halk oylamasının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için genel, seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirtildiği harekat planına uyulması istenildi.
HALK OYLAMASI DÖNEMİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Seçim Harekat Planı'nda, halk oylaması döneminde, öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında alınacak önlemlerin bazıları şöyle:
* Haberleşme ulaşım tesislerine, enerji nakli ve petrol boru hatlarına, genel hayat bakımından önem arz eden doğalgaz, elektrik ve su tesisleri ile diğer hassas noktalara, bankacılık, e-devlet hava ulaşım gibi bilişim sistemlerine işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı önlemlerin sağlanmasını
* Toplumdaki etnik, dini, mezhepsel ya da siyasi farklıları provoke etmeye yönelik eylem ve girişimlere karşı gerekli tedbirler alınmasının sağlanması
* Halk oylaması seçimi öncesi, seçim günü ve sonrasında kamu görevlileri ve özellikle güvenlik güçleri demokratik ilkelere aykırı, devletin tarafsızlığını zedeleyici davranışlardan kaçınılmasını
* Halkın özgürce oy kullanmaları için her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını,
* Halk oylaması döneminde halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik etmeye çalışan, siyasi parti binalarına, gerek açık ve kapalı toplantılarında gerekse de miting meydanında toplumu kullanarak halkı kışkırtabilecek ve kanunsuz gösterilere sebebiyet verecek toplantıların video kayıtları tutulmasını ve drajen ve militan kadrolar tespit edilerek gerekli güvenlik tedbirlerin alınmasını
* İlimizde halk oylaması sürecinde referanduma gölge düşürmeyi amaçlayan propaganda baskı yolu ile seçmenin kararını etkileme ve kendi lehine çevirme, seçimleri boykot etmeye zorlama, oy kullanmayı engelleme, seçim sandıklarını kaçırma ve yakma, vatandaşları psikolojik baskı altına alarak eylem yapmaya teşvik gibi çalışmaların önceden haber alınması için İstihbarat, TEM ve Güvenlik Şube müdürlükleri gerekli tedbirleri alarak bu fiileri işleyenler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7'nci maddesi ve diğer hükümleri çerçevesinde gerekli kanuni işlemler yapılmasını
* İlimiz genelinde alınacak güvenlik tedbirlerinde jandarma ve emniyet teşkilatının birlikte ve koordineli hareket etmeleri esas alınarak, diğer kuruluşlarla da işbirliği sağlanmasını ve muhtemel olaylara karşı hazır kuvvet bulundurulması sağlanmalıdır.
HALK OYLAMASINDAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
* Halk oylamasına gölge düşürmeye çalışan faaliyetler, seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ve yakma, psikolojik baskı gibi kitlesel eylemlere asla müsaade edilmeyecek, bu konuyla ilgili istihbari faaliyetlere öncelik verilmesini
* Her türlü TV-Radyo verici, aktarıcı ve yansıtıcı ünitelerin tahribi ve işgal edilmesi gibi eylemlere teşebbüs edilebileceği göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınmasını
* Halk oylaması esnası ve sonrasında özellikle oy pusulasının ve malzemelerin naklinde güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, bu konuyla ilgili herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini,
* Seçmen sandıkların konulacağı yerlerde ve oy pusulasının basılmasının yapıldığı yerlerde aydınlatma konusunda İlçe Seçim Kurulları ile işbirliği yapılarak, elektrik kesintilerine karşı gerekli tedbirler önceden alınmasını
* Oyların sayımının güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için sandık kurulu başkanının talimatına uygun olarak çevre emniyeti sağlanacak, sandık yerlerini bulamayan vatandaşlara ulaşım dahil her türlü yardım yapılacaktır.
SEÇİM GÜNÜ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
* Alınan her türlü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ve idarenin tarafsızlığına gölge düşürebilecek hareketlerden kaçınılmasını
* Halk oylaması günü oy kullanma sürecince Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından önemli tesislere giden yollar ile oy kullanılacak köy yollarının açık olmasının sağlanması
* Halk oylaması günü oy kullanma süresince Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü tarafından oy sandıklarının açılması ve sayımlar sırasında il merkezinde meydana gelebilecek elektrik arızalarına karşı yeterli sayıda ekiplerinin her an göreve sevk edilecek şekilde hazır bekletilmesi sağlanmasını
* Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sandık konulan okulların müdürlüklerine, gerekli talimatlar verilerek görev süresince telefonların güvenlik ve seçim konusu ile ilgili olarak haberleşmeye açık tutulmasının sağlanmasını
* Türk Telekom Bölge Müdürlüğü tarafından halk oylaması günü meydana gelebilecek telefon arızalarına karşı yeterli sayıda arıza ekiplerinin hazır bulunmasının sağlanması
* Halk oylaması günü kendilerine ree'sen görev verilmiş şube, polis merkezi ve karakol personelleri zorunlu olarak görevli bulunanlar hariç kendi polis merkezlerinde, karakollarında, şubede görevli olanlarda nöbetçi müdürünün emrinde göreve sevk edilmek üzere hizmet binalarında hazır bekleyeceklerdir.
HALK OYLAMASINDAN SONRA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
* Oy sayımının ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlere çevrenin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla işbirliği yapılarak, elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak, özellikle oy verme gününde sürekli tamir ve bakım için ekipler hazır bulundurulmasını
* Oyların sayım ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık veya torbaların ilgililer tarafından İl ve İlçe Seçim Kurullarına nakli sırasında emniyet ve jandarma birlikleri müştereken ve koordineli bir şekilde güzergahta güvenlik tedbirlerini alaca ve bu tedbirler önceden planlanarak sandıkların tam güvenlik içerisinde nakilleri sağlanmasını
* Güvenlik açısından özellikle arz eden bölge ve güzergahlardaki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte bölgenin stratejik önemine göre güvenlik güçlerinin gözetiminde oy kullanılan yerlerde taşınarak gerektiğinde zırhlı araç ve zorunlu hallerde helikopterlerden yararlanılacak, intikal sırasında her türlü yol güvenliği sağlanacak, köy ve mezra gibi yerleşim yerlerinde ya da yakın çevresinde kuvvet bulundurmak suretiyle tedbir alınmasını
* Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra halk oylamasında bekledikleri sonucu alamayan kişilerin seçim sonuçlarına gölge düşürmek ve seçimleri kötülemek amacıyla kasıtlı olarak olay çıkarmaları, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için mıntıkalarında ki sorumlu bulanan Şube Müdürleri, Polis Merkez Amirleri, Karakol Amirleri ve Şube ekipleri kendi mıntıkasındaki parti binası ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini alınması sağlanacaktır.

DHA