Antalya Haberi: Hafta sonu nöbetine gitmeyen aile hekimine verilen ceza iptal

Hafta sonu nöbetine gitmeyen aile hekimine verilen ceza iptal

Hafta sonu nöbetine gitmeyen aile hekimine verilen ceza iptal

ANTALYA'da 2015 yılı eylül ve ekim aylarında hafta sonu nöbetlerine gitmediği gerekçesiyle bir doktora verilen 20 puan hizmet cezası, eylemin izinsiz işe gelmeme fiili olarak değil, sendikal bir faaliyet kapsamında kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemece iptal edildi.
Antalya'da sendikaların çağrısı üzerine 2015 yılı eylül ve ekim aylarında hafta sonu nöbetlerine gitmedikleri tespit edilen aile hekimleri hakkında Antalya Valiliği'nce disiplin soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda nöbetlere gitmedikleri tespit edilen aile hakimlerine 20 hizmet puanlık disiplin cezası verildi. Bunun üzerine 10 aile hekimi, avukat Münip Ermiş aracılığıyla cezanın iptali için idare mahkemesine başvurdu.
'DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK' SAVUNMASI
İdare mahkemesine yapılan başvuruda aile hekimlerine hafta sonu nöbeti getiren genelge gerekçe gösterilerek disiplin cezası verilemeyeceği öne sürüldü. Başvuruda, sendikanın veya meslek odasının genel eylem çağrısıyla nöbetlerine gitmeyen aile hekimlerinin demokratik haklarını kullandıkları ileri sürülerek, verilen cezaların iptali talep edildi.
'VERİLEN CEZA MEVZUATLARA UYGUNDUR' İDDİASI
İl Sağlık Müdürlüğü ise cezanın iptaliyle ilgili açılan davalara yönelik mahkemeye gönderdiği savunmasında, aile hekimlerinin bağlı bulunduğu kanun ve yönetmelik hükümleri gereği nöbet görevini yerine getirmek zorunda olduğu belirtildi. Ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmadan iş bırakma eylemine katılan davacının eyleminin sendikal faaliyet olarak nitelendirilemeyeceği için verilen cezanın mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunuldu.
Cezanın iptali için başvuran doktorlardan Sedat D.'nin açtığı dava, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nce sonuçlandı. Sedat D.'nin itirazını karara bağlayan mahkeme, Anayasanın 51'inci maddesindeki sendikal örgütlenme hakkına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne dikkat çekti.
KARARDA HUKUKA UYARLIK YOK
Mahkeme, davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca göreve gelmeme eyleminin sendikal bir faaliyet kapsamında kabul edilmesi gerektiğini, bunun 'izinsiz işe gelmemek' fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine vardı. Bunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi sonucuna varılan mahkeme kararında, işlemin iptaline karar verildiği belirtildi.
DİĞER DOSYALAR DEVAM EDİYOR
Kararı değerlendiren avukat Münip Ermiş, mahkemenin verdiği iptal kararında, sendikal haklara ve örgütlenme özgürlüğüne vurgu yapmasını son derece önemli bulduklarını belirtti. Münip Ermiş, "Başından beri aile hekimlerine yönelik nöbet uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ifade ettik. Ayrıca bir kamu görevlisine disiplin cezası uygulanacaksa bunun açıkça yasayla düzenlenmesi gerektiğini de. Oysa aile hekimlerine puan düşürme yolu ile verilen bu cezanın genelgelerle getirildiğini de söylemiştik" dedi.
Mahkeme kararında uluslararası sözleşmelere atıf yapılmasını da çok değerli bulduklarını belirten Ermiş, “Tabi ki bunun önemli sonucu olması gerekir. Özellikle OHAL gerekçesi ile kamu görevlilerine uygulanan her türlü yaptırıma karşı, açılan iptal davalarında aynı şekilde idare mahkemelerinin OHAL hukukuna değil, Anayasa 90'ıncı maddede belirtildiği gibi doğrudan uluslararası sözleşmelere hukuk normu olarak başvurması gerekir. Davamızı 10 hekim için ayrı ayrı açmıştık. Diğer hekimlerle ilgili verilen cezaların da aynı şekilde iptalini bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Loading...