İstanbul Haberi: TGC: Avrupa Parlamentosu’nun kararı basın özgürlüğüne müdahaledir

TGC: Avrupa Parlamentosu’nun kararı basın özgürlüğüne müdahaledir

TGC: Avrupa Parlamentosu’nun kararı basın özgürlüğüne müdahaledir

TGC Yönetim Kurulu Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosu’nda dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de ve tüm Dünya’da basın özgürlüğünün vazgeçilmez bir değer; basın hak ve özgürlüklerine iktidarlar tarafından yapılan tüm müdahale ve yasaklamaların kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.
Yıllarca bu konudaki ağır hak ihlallerinin karşında durmuş bir Gazetecilik Örgütü olarak basın özgürlüğüne yapılan müdahalelerin demokrasilere nasıl zarar verdiğini, toplumsal barışı nasıl zedelediğini, yasaklamalarla hiçbir yere varılamayacağını her platformda ifade ettik. Halkın haber alma hakkının hiçbir iktidar, kurum ve kuruluş tarafından engellenemeyeceğini, bununla birlikte gazetecilik mesleğinin de Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki ilkeler kapsamında yerine getirilmesi gereken bir meslek olduğunu ısrarla ve tekrarla kamuoyuyla paylaştık.Kamuoyuna yansıyan ve haberlere konu olan; Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin Daily Sabah Gazetesi’nin parlamento içerisinde dağıtımını yasaklaması basın özgürlüğüne karşı yapılmış bir müdahaledir. Alınan bu karar, ‘İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin ruhuna aykırı olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları ile de bağdaşmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında herkesin ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu
bu hakkın kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, düşünceyi ifade özgürlüğünü, haber, görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsadığını anımsatmak isteriz. En önemlisi AİHM içtihatlarının; ‘ifade özgürlüğü yalnızca iyi karşılanan veya rahatsız edici bulunmayan veya kayıtsız kalınan bilgi ve fikirler için değil, aynı zamanda saldırgan bulunan, sarsıcı bir etki yaratan veya rahatsız eden türde bilgi ve fikirler için de geçerlidir’ şeklinde ifade edilen içtihatlarına da aykırıdır.
Dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir kuruluşta gazetelerin dağıtımın yasaklanmasını, toplatılmasını, engellenmesini kabul etmiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

DHA

Loading...