Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İl il cuma namaz vakitleri

Haberimizden İstanbul, İzmir, Ankara cuma namaz saatlerini öğrenebilirsiniz. Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte il il cuma namaz vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İl il cuma namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cumanız mübarek olsun. Müminleri bayramı cuma gününün gelmesi ile cuma namaz saatleri merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler de dahil olma üzere il il namaz vakitleri haberimizde. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi soruların yanıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur.
Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.
Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma Mesajları 28 Temmuz 2017: Cuma günü için en anlamlı cuma mesajları İlginizi Çekebilir Cuma Mesajları 28 Temmuz 2017: Cuma günü için en anlamlı cuma mesajları

CUMA NAMAZINA GEÇ KALAN KİŞİ, NAMAZI NASIL TAMAMLAR?

Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. İmamın selamından sonra camiye gelen kimse, Cuma namazını değil öğle namazını kılar (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Beyrut, 1982, I, 267).
Buna göre Cuma namazının bir rekâtına yetişen kişi imamın selamından sonra, ayağa kalkarak bir rekât daha kılar ve selam verir.

Kendi başına kıldığı bu rekâtta da besmele, Fatiha ve zammı sure okur. İmama teşehhüdde yetişmiş olan imamın selamından sonra ayağa kalkar ve iki rekât kılarak selam verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur.
Malikî ve Şâfiîlere göre ise, cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekâtı imamla birlikte kılmak gerekir. Buna göre, imam ikinci rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra yetişerek uyan kimse, namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Dâru’l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 296; Haraşî, Şerh, Beyrut, ts. , II, 84).

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hz. Peygamber, “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” buyurmuştur (Ebu Davud, Salat, 216; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4/65; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246).