Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Paraları Varlık Fonu’na taşıyorlar

7 Şubat 2017

Yokluğun adını varlık yaptık ya, helal olsun bize! Size en baştan Varlık Fonu'nun mucizesini söyleyeyim; denetim olmayacak! Örtülü ödenek gibi bu da örtülü fon olacak! Yönetimler, Hazine'den Varlık Fonu'na geçecek. Sonrası saldım çayıra mevlam kayıra…
Şimdi konuya biraz açıklık getireyim. Öncelikle bu fon bir şirket! Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi… Bu şirkete THY, Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, TürkSat, PTT, ÇayKur, ETİ Maden ve daha niceleri devredildi. Büyük para…
Bakın; bunlar hâlihazırda kârları bütçeye aktarılan şirketler. Yani gelirleri bir yerden bir yere taşıyorsun. Yeni yer denetimsiz, çöpsüz üzüm!
Bu gelirleri Varlık Fonu'na aktarmak demek bütçe dengesini temelden sarsmak demektir.
Bütçe açığımız çok hızlı artacak. Bir ülke için en tatsız senaryolardan biri olan hem cari açık hem de bütçe açığıyla beraber çifte açık vermektir. Vereceğiz.

Denetim olmasın, keyif kaçırmasın!

Varlık Fonu'nun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Bizde var mı? Yok! Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan bu tip fonlar kurarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın.
Fakat bizim borcumuz varken varlık fonu kurup, borcu ödemeyip para biriktirmeye çalışmamız saçma değil mi? Haliyle bu işte bir terslik veya farklı bir niyet var.
Varlık Fonu kurulurken yeni kurallar koydular. Şirket ve fonun finansal tabloları Sayıştay Yasası'na tabi olmayacak. Olmasın ki denetlenemesin. Soru sorulmasın. Şeffaf olmasın. Hesap verilmesin.
Sayıştay'a tabii olmaması kesmemiş olacak ki, aralarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, Devlet Memurları Yasası, Harcırah Yasası, KİT'ler ile Fonların TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa, Kamu İhale Yasası ile Devlet İhale Yasası'nın da bulunduğu birçok yasa, fon ve şirket ile bu fon tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanamayacak. Yani fon bu yasalardan muaf olacak.
Bu kadar kanunun koruduğu bir fona değil müfettiş, Maliye bakanı bile hesap soramaz! Zaten niyet de o!
Şirket kurabilecek ama Kurumlar Vergisi'ne tabii değil… Borçlanabilecek ama Sermaye Piyasası Kanunu onu ilgilendirmiyor. İhale açabilecek lakin ihale mevzuatı onu hiç ırgalamıyor. Bir anlamda fon kiracı ama evi de satar, geliri de fona yazar! Öylesine yetkileri var.
Nitekim devirler devam edecek. Fon paraları kim bilir nereye gidecek? Paralel diyorlar ya, alın size paralel hazine…
Twitter adresim @sozcumuratoğlu, beklerim.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more