EVRİM dünyanın en büyük bilimsel keşfi

MEB'in geçtiğimiz günlerde Evrim konularını lise müfredatından çıkarması ve Türk çocuğunun Evrim'in ne olduğunu öğrenemeden liseden mezun olacak olması yalnızca Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. Bütün ülkeler, ilkokuldan başlayarak eğitimin her kademesinde çocuklarına Evrim'i genişleterek verirken, Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan sonra Evrim'i öğrencilerinden saklayan 2. ülke konumuna düşmesi herkesi endişe ettirdi…

szt_seyehat_03

EVRİM'İ NEDEN ÖĞRENMELİYİZ?

Evrim'i hepimiz öğrenmeli ve yeni kuşaklara mutlaka öğretmeliyiz. Çünkü Evrim bize kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neden böyle olduğumuzu öğretir. Büyük Patlama'yla 13.7 milyar yıl kadar önce genişlemeye ve soğumaya başlayan Uzay – Zaman'da kimyasal, fiziksel, biyolojik, kültürel ve her şeydeki evrim süreçlerini bize gösterir. Varlığımızın kökenlerini doğru anlayabilirsek, yaşam dediğimiz ve her birimizin yalnızca bir kereliğine sahip olabileceği bu muhteşem fırsatı, mucizeyi, hediyeyi nasıl değerlendirmemiz gerektiğini daha doğru bulabiliriz.

szt_seyehat_034

EVRiM BiZE NE ANLATIR?

Bütün canlılar doğada hayatta kalma ve üreme mücadelesi verirler. Tüm canlıların amacı, hayatta kalmayı başarmak ve çoğalarak genlerini gelecek nesillere aktarmaktır. Evrim, bu vahşi ve koşulları sürekli kaotik bir şekilde değişen mücadelede en hızlı, en güçlü, en dayanıklı veya en zekiden yana değil en uyumludan yana olur. Evrim süreklidir, türleri değiştirir, yeni türler yaratır, var olanları yok eder. Evrim asla durmaz ancak çevre koşullarında değişim yavaşlarsa uyum ihtiyacı da azalacağı için evrim de yavaşlar.

szt_seyehat_031

MUHTEŞEM ÇEŞiTLiLiK

Bugün dünyada 13 – 15 milyon tür canlı var ve bunların tamamı 3.5 – 4 milyon yıl kadar önce tek bir ortak atadan, aynı kökenden evrildiler. İklimi ve coğrafyası sürekli değişen çevrelerinde, diğer tüm canlı türleriyle birlikte mücadele ederek hayatta kalmayı başaranların soyları, büyük değişimlere uğrayarak bugünlere geldiler. Evrim sayesinde kuşların koşabilen küçük dinozorlardan, memelilerin sürüngenlerden, yunusların ve balinaların karada yaşayan memelilerden, köpeklerin kurtlardan, insanların kuyruksuz maymunlardan türediğini biliyoruz. Bugüne dek dünyada yaşamış tüm türlerin % 99'unun nesillerinin tükendiğini de biliyoruz.

szt_seyehat_032

BÜYÜK SOY YIKIMLARI

Dünya canlılık tarihinde volkanik aktiviteler, iklim değişiklikleri veya göktaşı çarpması gibi sebeplerle defalarca soy yıkımları da yaşanır. Yaşamın evrimini kesintiye uğratan, evrimin akışını değiştiren soy yıkımları, bazı türleri tamamen ortadan kaldırır, bazılarını yeni koşullara uyum sağlamalarıyla tamamen değiştirir. Geçmiş 600 milyon yıl içindeki 5 büyük soy yıkımının sonuncusu olan, 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi'ne düşen büyük bir göktaşı çarpmasıyla başlayan soy yıkımı, yeryüzünün 150 milyon yıl boyunca egemen hayvanı olan dinozorların ve akrabalarının sonunu getirir ve böylece memelilerin egemenliği ve insanın evrimini de getirecek yeni bir yaşamı başlatır.

szt_seyehat_035

EVRİM 150 YAŞINDA

Evrim düşüncesi bilim dünyasında 150 yıl kadar önce Darwin tarafından ortaya atıldığından beri sayısız kereler her alanda ve en sert şekilde test edildi ve her seferinde de başarıyla çıktı. Çünkü Evrimle ilgili kanıtlar pek çok disiplinden birden geliyor. Bugün dünya üzerinde yaşayan ve yaşamış olan tüm bitki ve hayvanların coğrafi dağılımı, DNA kanıtları, Embriyoloji, Klimatoloji, fosil kayıtları, kıtaların oluşumu ve hareketi, dünyanın ve tüm türlerin oluşum ve gelişimini gösteren zaman çizelgesindeki yerleri hatta Uzay Bilimlerinden gelen bilgilerin hepsi birbirleriyle tutarlıdır.
szt_seyehat_036