Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Anadolu efsanesinin sonu geldi mi?

31 Temmuz 2017 Yazarlar

Son üç yıldır, ekonominin iyi gitmediği bilinen bir gerçektir. Gerçi, hükümet bu gerçeği kabul etmemekte direniyor ama rakamlar Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz olduğunu gösteriyor.
Bugün sizlere 2015, 2016 yılları ve 2017 yıllının ilk altı ayına ait vergi tahakkuk ve tahsilat oranları ile İstanbul'a ait aynı verileri ortaya koyarak, özellikle Anadolu'da faaliyette bulunan işletmelerin, İstanbul ortalamasının çok altında kalmalarını yorumlamaya çalışacağım.
İstanbul tek başına Türkiye ekonomisinin yüzde 44'ü demektir. Aşağıdaki tahakkuk tahsilat oranları incelendiğinde; İstanbul'un Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığı görülmektedir. Bu durumda ortalamanın aşağıya çekilmesi, Anadolu'da faaliyette bulunan kişi ve kurumların ekonomik faaliyetlerinin bozulması ve vergilerini ödeyememesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi'nde 2015 yılı sonunda yüzde 59, 2016 yılı sonunda yüzde 52 olan tahakkuk tahsilat oranının, 2017 yılının ilk altı ayı sonunda Türkiye'de yüzde 32'ye inmiş olmasına rağmen, İstanbul' da oranın yüzde 37.6 ‘da kalması bu tezimizi güçlendirmektedir.
Siz değerli SÖZCÜ okurlarından, aşağıdaki ibret tablosunu dikkatlice incelemenizi rica ediyorum.

31szt09a_ist-izm-ant-ank-trb

Tablo vahim…

Yukarıdaki tablolardan da net bir şekilde görüleceği üzere; vergi tahsilat oranı sürekli olarak düşmektedir. 2016 yılı sonunda gerçekleşen vergi tahakkuk/ tahsilat oranı,1983 yılından bu yana gerçekleşen en düşük tahakkuk/tahsilat orandır.
Yukarıdaki tablolarda en dikkat çeken sonuç, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi'nin yıllar itibarıyla sürekli artmasına rağmen, tahsilat oranı sürekli olarak düşmektedir. Öyle ki, 2015 sonu tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 59'dan 2016 sonu itibarıyla yüzde 52'ye 2017 yılının ilk altı ayı sonunda da yüzde 32'ye düşmüştür.
Bu şu demektir; esnaf, tüccar ve işadamı tahsil ettiği ve emanet niteliğinde olan Katma Değer Vergisi'ni devlete beyan etmekte ancak ödemeyerek kredi gibi kullanmaktadır. Bu kullandığı kredinin yıllık maliyeti yüzde 16.8 gecikme zammıdır.
Vergi mükellefleri bankalardan kredi alabilmek için gerekli olan bilançolara sahip olmadıkları gibi, verebilecekleri teminatlarda yeterli değildir. Bu yüzden Katma Değer Vergisi'ni banka kredisi gibi kullanmaktadırlar.
Esnaf, tüccar ve işadamı böyle bir yola başka çareleri olmadığı için başvurmaktadırlar. İşler yolunda gitse; kârlılık ve tahsilat ile ilgili sorun yaşanmasa, bu tür yollara tevessül etmeyecekleri aşikardır.
Görünen odur ki; Anadolu iş dünyası, İstanbul'a nazaran ekonomik krizi daha çok hissetmektedir. Anadolu'da tahribat daha büyük ve yıkıcıdır.
Türkiye, ekonomide Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'dan başlatmak zorundadır.

YAZARIN TÜM YAZILARI