Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Facebook’a gücümüz yetmiyor

Maliye Bakanlığı, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden vergi almak istedi ama başaramadı. Her iki kuruluş da Türkiye'de elde ettiği gelirler için vergi ödemekten kaçıyor

Yeni Torba Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri ve Meclis süreci devam ederken; kamuoyunda vatandaşın gelirinin yıllık yüzde 8 arttığı bir yılda vergi, resim ve harçların yüzde 25 artırılmasının mantığı kavranmaya çalışılmaktadır. Aslında bu kavrama çabasından çok, yolunacak kaz olarak görülme gerçeğini hazmetme olarak da değerlendirilebilir. Vatandaşlarımız kendilerini öğrenilmiş çaresizlik halinden çıkartmaya çalışsalar da, pek başarılı oldukları söylenemez.

VERGİDE GELİR HEDEFİ İDDİALI

Maliye Bakanı Sayın Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada; Torba Yasa ile elektronik ticaretteki kayıt dışılığı, kayıt içine alarak 500 milyon TL, yabancıların Katma Değer Vergisi mükellefi yapılmasıyla da 100 milyon TL vergi elde edeceklerini açıkladı.
Bu vergi geliri hedefini de, 2016 yılında elektronik ticaretin boyutunun 1.6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşmasına bağladı.

ENGELLERİ KALDIRMIYOR

Yeni Torba Yasa Tasarısı'nın genel gerekçesinde; “Elektronik ortamda yurtdışından hizmet alan nihai tüketici gerçek kişilere hizmet sağlayan yurtdışında bulunan işletmelerin katma değer vergisi mükellefi olmaları sağlanarak nihai tüketicilerin vergi sorumluluğuna yönelik muğlaklığın giderilmesine” açıklaması yapılmıştır.
Yeni Torba Yasa Tasarısı'nın 48. Maddesi ile; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına şu cümleler eklenmiştir: “Şu kadar ki Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esastan belirlemeye yetkilidir.” Düzenlemesi yapılıyor.
Bu maddenin gerekçesinde ise “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmaktadır'' denilmektedir.

TWİTTER DA VERGİLENDİRİLMİYOR

Her şeyden önce, yukarıda ayrıntıları yer alan Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen hükme gerek yoktur.
Elektronik ortamda Türk vatandaşlarına verilen hizmetler, “hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı” için Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi gereği; Katma Değer Vergisi'ne zaten tabidir. Muğlaklık ortadan kaldırılmak için, değişiklik yapıldığı açıklanıyor. Bu tasarı yasalaştığında; hiçbir şeyin değişmediği, yine vergileme sorunları yaşanacağı aşikârdır.
Maliye Bakanlığı, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kaynağı Türkiye olan gelirlerini, bu şirketlerin kanuni ve iş merkezleri Türkiye'de olmadığı için vergilendiremiyor. Vergi Usul Kanunu'na “elektronik işyeri tanımı” eklemek de henüz mümkün olmadı.

23szt09a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Amerika'ya gidip haciz mi yapacaksın

– Şimdi, örneğin bir öğrencinin telefonuna satın alarak indirdiği bir oyun nedeni ile bu oyunları satan yabancı şirket, KDV sorumlusu olarak tanımlanıyor. Sorumlu sıfatı ile ‘Katma Değer Vergisi ödeyeceksin', deniyor. Yabancı şirket bu zorunluluğa uymaz ise, ne olacak ? Amazon şirketine haciz için, Amerika'ya gidip haciz mi yapacaksınız ?
Sayın Bakan'ın konuşmasının satır aralarında, gizli bir amaç daha var; “İnternet ortamlarında elde edilen reklam gelirleri, devamlı olarak ve bir organizasyon dahilinde elde ediliyorsa; vergiye tabi ticari kazanç sayacağız '' deniliyor. Yani Kurumlar Vergisi'ni böyle alacağız, diyor.
Yakın gelecekte irili, ufaklı uluslararası vergi krizleri çıkartacağımızın müjdesini, şimdiden verelim.
Facebook'u dünyada en çok kullanan 6. ülke olmamıza rağmen; Facebook'un kaynağı Türk ekonomisi olan reklam gelirleri üzerinden, Kurumlar Vergisi alamıyoruz.
Bizimle aynı durumda olan Birleşik Krallık (İngiltere) büyük devlet nasıl olunur gösterdi ve masaya yumruğunu vurdu. Facebook'un özellikle 2016 yılından itibaren Birleşik Krallık'taki müşterilerini hedefleyen reklam gelirlerini İrlanda üzerinden değil, Birleşik Krallık üzerinden göstermesini sağladı. Böylece, İngiltere Facebook'tan 2015 yılında 4.2 milyon sterlin olan vergi gelirini, 2016 yılında 5.1 milyon sterline yükseltti.
Büyük devlet olduğumuzu Facebook ve Twitter'a da gösterebilir miyiz ? Bekleyip, görelim…