Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Laboratuvar kompleksi öncelikli yatırım sayılacak

Ülkemizde Hükümet, son bir buçuk yıldır ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelmemesi, yerli yatırımcının da faizlerin yüksekliği ve olağanüstü hal uygulamaları nedeniyle, yatırım yapmamasını dikkate alarak; yatırımları teşvik etmek için, her hafta bir teşvik paketi açıklıyor. Bu kadar teşvik ve özendirmeye rağmen; ne yabancı yatırımcı, ne de yerli yatırımcıdan henüz ciddi bir hamle gelmedi.
İki hafta önce, Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili uygulamalar kapsamında, 17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete de 2017/10585 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile “Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbı cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları” öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır. Buna göre, söz konusu yatırımlar hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılacaktır. Öte yandan, anılan yatırımların 6. Bölge'de yapılması halinde, 6. Bölge teşviklerinden yararlanacakları tabidir.

09szt06a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Öncelikli yatırımlara yönelik uygulanan; yatırma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve sigorta primi işveren hissesi desteği süresi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

FRANSA, ZENGİNLERİN KAÇIŞINI VERGİ İNDİRİMİ İLE DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

Son yıllarda Fransa'da uygulanan vergi oranlarının yüksekliği nedeniyle, birçok Fransız zengin Fransa'yı terk ederek başka bir ülkeye yerleşiyor. Fransa'da 2015 yılında 10 bin, 2016 yılında 12 bin zengin Fransız iş adamı Fransa'yı terk ederek başka ülkeye yerleşti.
Fransa, en çok zengin kaybetme liginde şu anda birinci sırada yer almaktadır. Fransa'da şu an da gelir vergisi oranı yüzde 50.20, katma değer vergisi oranı yüzde 20, kurumlar vergisi oranı ise yüzde 33.30 seviyelerindedir.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Macron yönetiminin 2022 yılına kadar kurumlar vergisi oranını yüzde 25'e düşürmeyi planladığını duyurdu ve Macron'un uygulayacağı politikalara yönelik seçimlerden sonraki bu ilk açıklamada; vergi indiriminin Fransa'da yatırımların canlanmasına ve gelişmesine destek vereceğinin beklendiğini ve bu indirim ile kurumlar vergisi oranında Avrupa ortalamasıyla uyumlu olunacağı vurgulandı.
Kurumlar vergisi oranında yapılacak indirimin yanı sıra, kamu harcamalarını da düşürmeyi planladıklarını dile getiren Philippe, Almanya'nın 100 Euro vergi toplamak için 98 Euro harcadığını, buna karşın Fransa'nın 117 Euro vergi toplamak için 125 Euro harcadığını, bu oranın düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Philippe, Macron'un başta servet vergisinde oran indirimi olmak üzere, vaat ettiği diğer vergi reformları konusunda gecikmeli olsa da adım atılacağını belirtti. Halihazırda Fransa'da 900 bin Euro üzerinde varlığı olanlara yüzde 0.5 oranından başlamak üzere, yüzde 1.5 oranına (10 milyon üzeri için) kadar kademeli servet vergisi uygulanıyor. Söz konusu servet vergisinin yüzde 45'lere varan gelir vergisi ile birleşmesi ile ağır vergi yüküne maruz kalan binlerce yüksek gelirli Fransız'ın son yıllarda ülkeden ayrıldığı bilinen bir gerçektir.
Fransa'nın vergi indirimini hemen yapmak yerine ağırdan alıp zamana yayması, gönülsüz olarak bu işi yaptığını göstermektedir. Bu indirimler gerçekleşinceye kadar, ülkeyi terk etmeyen Fransız zengin kalır mı, kalmaz mı, onu hep beraber göreceğiz.
Bu arada Türk Gelir İdaresi'nin 100 TL vergi toplamak için 2 TL harcıyor iken; Fransızların ve Almanların vergi toplama maliyetlerini görüp, Gelir İdaresi personelini el üstünde tutmaları beklenmektedir.

Loading...