Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Panama yolları artık taşlı

20 Kasım 2017

Son bir buçuk yıldır dünya gündemine oturan Panama ve Panama belgelerinin Türkiye'deki artçı şokları halen devam ederken; Panama, Özel Rejime Tabi Çok Uluslu Şirket Merkezlerinin Kabul Şartlarına kısıtlama getirdi.

MEVCUT DURUM NE İDİ?

Panama, 2007 yılında Çok Uluslu Şirket Merkezlerinin Panama'da kurulmasına ilişkin özel rejim getirmişti.

Bu özel rejimin temel amaçları;

– Yatırımların ve istihdamın artırılması ile teknoloji transferini teşvik etmek,

– Panama'nın coğrafi konumunu, fiziksel altyapısını ve uluslararası hizmetler için merkezi olma avantajını kullanarak Panama'yı küresel ekonomi içerisinde daha rekabetçi bir ülke haline getirmek, olarak belirlenmişti.

Panama bu bölgesel rejimi, çok uluslu şirketlerin Panama'da yürütülen faaliyetleri ile çok uluslu şirketlerin ana merkezlerine ve ilişkili şirketlerine sağlanan hizmetlere uygulamakta idi.

Panama'da özel rejime tabi bir şirket, bağlı bulunduğu gruba;

– Yönetim,
– Lojistik ve depolama,
– Teknik yardım,
– Finansal yönetim,
– Hazine hizmetleri,
– Muhasebe,
– Grubun temel faaliyet konusunun bir parçası olarak tasarım ve inşaata ilişkin çizimler,
– Danışmanlık,
– Satış koordinasyonu ve takibi,
– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek, hizmetleri verebilmektedir.

ÖZEL REJİMİN AVANTAJI

Panama'da vergilendirilebilir bir gelir yaratmayan şirketlere sağlanan hizmetler için; gelir vergisi istisnası, kâr payı stopajı istinası, özel rejime tabi şirket tarafından sağlanan hizmetler sonucunda Panama'da vergilendirilebilir bir gelir yaratmayan hizmetlere ilişkin olarak, taşınır malların transferine ve hizmetlerin tedarikine ilişkin vergi istisnası mevcuttur.

Görüldüğü üzere; Panama'da özel rejime tabi bir şirket kurup, dünyanın her yerindeki şirketlerinize maliyet ve gider faturası düzenlemek ve o ülkelerde oluşan vergi matrahını ortadan kaldırmak çocuk oyuncağıdır.

kasa

NİÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Panama belgelerinin ortaya saçılması, bütün dünyanın gözünün bu ülkeye çevrilmesine neden oldu. Panama hükümeti baskılara dayanamayarak, özel rejim şartlarını ağırlaştırarak, vergi kaçırmanın bu kadar kolay olmaması için bir dizi kısıtlama getirdi.

Panama'da özel rejime tabi olabilmek için; başvurunun ait olduğu grubun bazı konsolide değerleri aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak zorundadır. Varlıkları toplamı 200 milyon Amerikan Doları'na eşit veya daha fazla olmalı, ya da

Bir marka veya ticari isim altında aynı türden işlerin en az 40 ülkede yürütülmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi şirket, ait olduğu çok uluslu şirketlerin konsolide finansal tablolarının bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesi ve onaylanması ya da çok uluslu şirketin dahil olduğu grubun yetkilileri tarafından her bir ülkedeki en az bir ofisin faaliyette bulunduğu adrese ilişkin taahhütname sunulması gerekecektir.

Yukarıdaki değişiklikler Panama Resmi Gazetesi'nde 12 Eylül 2017 tarihinde yayımlandı ve 13 Eylül 2017'de yürürlüğe girdi.

Türk şirketleri nasıl etkilenir?

Panama belgelerinde ortaya çıkan firmalar bu değişiklikten önce Panama'da özel rejime tabi oldukları için, faaliyetlerini aynen sürdüreceklerdir. Taa ki; Bakanlar Kurulu'nca 12 yıldır yayımlanmayan vergi cennetleri listesi yayımlanıncaya kadar. Bu liste yayımlanırsa; Türkiye'den vergi cennetlerine yapılan her türlü ödeme %30 stopaja tabi olacağı için, artık Panama'da kurulu şirketlerin de vergi cennetlerinde yeni şirket kurmanın da cazibesi kalmayacaktır.

Bu liste yayımlanmaz ise; 13 Eylül 2017'den sonra Panama'da yeni belirlenen şartları taşıyan şirket sayısı 3'ü 5'i geçmeyecektir.

Yani Türkler için artık, Panama yolları duble yol olmaktan çıkmış, artık çok büyük kaya parçaları ile kapatılmıştır.

Gerçi Bakanlar Kurulu vergi cennetleri listesini yayımlamadığı sürece, dünyada daha çoook Panama gibi vergi cennetleri mevcut. Meşhur Tokat türkümüzü olayımıza uyarladığımızda; Panama yolları taştan, sen çıkardın beni baştan… durumu ortadan kalkmıştır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more