Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Referandumun faturasını 80 milyon vatandaş ödeyecek…

Bilindiği üzere 16 Nisan 2017'de yapılan referandum nedeniyle; elimizde bir tek o kaldı dediğimiz bütçe disiplinimizi de kaybettik. Referandumda yapılan harcamalar, vergi indirim ve istisnaları ile beraber bütçe açığımız yılsonu itibarıyla 60 milyar civarında gerçekleşecek.
Bütçe açığını kapatmanın 2 temel yolu var. Ya zam yapacaksınız, ya da vergi artışına gideceksiniz. Hükümet şu anda iki yöntemi birden kullanmaktadır.
Hükümet, hem bu yıl oluşacak olan bütçe açığını hem de gelecek yıl oluşması muhtemel bütçe açığını dikkate alarak, ciddi vergi artışları içeren yasa tasarısını Meclise 27 Eylül 2017'de sundu. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 129 maddeden oluşuyor.
Genel gerekçe, vergi artışlarına hiç değinmemiştir……
“Küreselleşen dünyada, ülkemizle diğer ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda önemli etkileşimler meydana gelmekte ve buna bağlı olarak mevzuatımızda çeşitli alanlarda düzenleme ihtiyacı doğmuş bulunmaktadır.
Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan Tasarı ile, vergiye gönüllü uyumu artırıcı, vergi uygulamalarını kolaylaştırıcı, tahsilatta etkinliği artırıcı düzenlemelerin yanı sıra kayıtdışılık ile mücadelede etkinliğin devam ettirilmesine hizmet edecek düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca bazı sektörlerin kamusal yükümlülüklerine yönelik yaşanan sorunlar çözümlenmekte ve süresi biten bazı geçici düzenlemelerin süresi uzatılmaktadır.”
Yukarıda gerekçenin giriş cümleleri yer almaktadır.Gerekçenin devamını okuduğunuzda da örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin neden yüzde 40 artırıldığına dair tek satır bulamayacaksınız.
Bu Tasarı, tamamen referandum sürecinde yapılan harcamalar ve vazgeçilen vergilerin faturasının 80 milyon vatandaşa çıkarıldığının belgesidir.

Vatandaşın cebinden ilave neler çıkacak?

22 milyon araç sahibi 2018 yılında bir önceki yıla göre en az yüzde 40 daha fazla Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre; 2018 yılında yapılabilecek olan zammın üst sınırı yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlası yani yaklaşık yüzde 15 olabilecekken, büyüklerimiz yüzde 40 takdir etmiş. Hükümet bu değişiklik ile 2017 yılı bütçesinde 11 milyar 298 milyon lira gelir hedefi koyduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden 2018 yılında ilave 4.5 milyar TL gelir elde edecektir.
l Kira geliri elde edenler daha çok vergi ödeyecek. Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler, matrahın tespitinde ya gerçek gideri ya da götürü gideri tercih edebilmektedirler. Tasarı ile yüzde 25 olan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülmektedir. Konuyu aşağıdaki örnek yardımı ile dikkatinize sunuyorum. 2016 yılında mesken olarak kiraya verdiği konutla ilgili olarak vergi ödeyen vatandaş götürü gider oranının yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülmesi ile birlikte daha çok vergi ödeyecektir.

29szt09a_ist-ant-ank-trb

Yukarıdaki tabloya bakıp 150 TL ilave vergi için konuşmaya değmez diye düşünmeyin. Matrah yükseldikçe ödenecek vergi tutarı artacaktır. Artan bu tutarlar 1 milyon 700 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olduğu dikkate alındığında önemli rakamlara ulaşacaktır.

Kâr dağıtmayana yüzde 1 ilave vergi…

Mevzuatımıza göre, şirketler kâr payı dağıttıklarında yüzde 15 stopaj yapmak zorundadırlar. Kârın dağıtılmaması durumunda ise, herhangi bir vergi kesintisi öngörülmemiştir. Tasarı ile kâr dağıtmayan şirketlere ilave yüzde 1 Gelir Vergisi kesintisi getirilmektedir. Maliye, kurumlar vergisi mükelleflerinden vergi alma umudunu kaybetmiş, şimdi yüzde 1 alarak durumu kurtarmaya çalışmaktadır.

Tarife değişiyor …

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi tasarı ile değişikliğe uğruyor. Matraha göre yüzde 15'ten başlayıp yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 şeklinde giden tarifenin 3. dilimindeki gelirler için yüzde 27 olarak uygulanan oran yüzde 30'a çıkarılıyor. Ayrıca tarifenin 4. gelir dilimi; 70 bin TL'den fazlasının 70 bin TL'si için 17 bin 350 TL (ücret gelirlerinde 110 bin TL'den fazlasının 110 bin TL'si için 29 bin 350-TL), fazlası yüzde 35 tarifenin bu tasarı ile değişime uğramamış hali; 70 bin TL ‘den fazlasının 70 bin TL'si için 16 bin 150 TL (ücret gelirlerinde 110 bin TL'den fazlasının 110 bin TL'si için 26 bin 950 TL) şeklindedir. Yani hiç çaktırmadan ücret geliri elde edenlerde 16 bin 150 TL olan vergi 17 bin 350 TL'ye, diğer gelir unsurları için ise 26 bin 950 TL'den 29 bin 350 TL'ye çıkarılmaktadır.
Tasarı ile Maliye'nin limonun suyunun suyunu çıkarmak noktasında olduğu açıkça görülmektedir. Bugünkü yazımızda tasarıyla ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmeye çalıştım. İlerleyen günlerde tasarının tüm yönlerini okuyucularımızın dikkatlerine sunacağım.

Loading...