Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Torba yasanın röntgeni

Kamuoyunda Torba kanun olarak adlandırılan ve çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapan “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlük maddesi dahil 124 maddeden oluşan ve 80 milyon nüfusun tamamını ilgilendiren düzenleme ve değişiklikler yapan bu kanun uzun tartışmaların ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet bütçe açığının 28 Milyar TL'lik bölümünü bu düzenlemeler ile birlikte kapatmayı umuyor.

Pazartesi gününden itibaren bu Kanun'un önemli düzenlemelerini siz değerli SÖZCÜ okurlarının dikkatine sunacağım. Öncesinde bu Kanun'un vergi ile ilgili düzenlemelerinin yürürlük tarihleri ile beraber, bir röntgenini çekip aşağıda dikkatinize sunuyorum.

09szt09a_ist_izm_ant_trb_ank

Hükümet yetkilileri, temmuz ayından eylül ayına kadar vergide indirim rüzgarları estirdi. Yüksek bütçe açığı ve cari açıktan sonra ise ekim ayından bu yana sert bindirim rüzgarları estiriyorlar.

Yukarıda özetini sunmaya çalıştığımız torba yasa ile vatandaşın cebinden 28 milyar TL'yi Hazine'ye intikal ettirecekler.
Yine Gelir ve Kurumlar Vergisi reformu bir başka bahara kaldı. Tüketicide yolunacak tüy kalmadı.

Loading...