Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Vergiye gönüllü uyum indirimle sağlanabilir mi?

Değerli SÖZCÜ okurları, ülkemiz kadar sürekli gündemin değiştiği, hareketin bitmediği başka bir ülke var mı bilemiyorum. Olayları izlerken başımız dönüyor. Bu olanları Türkiye adlı bir TV kanalı olarak yayınlasak; gerilimin, aksiyonun ve temponun hiç düşmediği bu TV kanalı açık ara 1 numara olur ve reklam pastasını tek başına ele geçirir. Her gün kanun hükmünde kararname, torba yasalar, herkese indirim, hatırı sorulmadık kimse kalmadı. İyi ki, 16 Nisan'da referandum var.
Hükümet sonunda uzun yıllardır sözünü edip bir türlü meclise getirmediği, hani Cumhuriyet'in 93. yılında 34. kez çıkarılan vergi afları nedeniyle kendilerini tavuk gibi hisseden, vergisini düzenli ödeyen mükellefler var ya, işte onları nihayet hatırladı. Uslu uslu vergisini ödeyenlere vergi indirimi getiren düzenlemeyi Meclis'e sundu, kanun teklifi şu an Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz.
Kanun teklifinin genel gerekçesinde; “Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına kadar indirim yapılması” genel amaç olarak açıklanmıştır.

İndirimin şartları…

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar faydalanacak; ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı elde etmeleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler, vergilerini düzenli de ödeseler vergi indiriminden faydalanamayacaklardır.
– Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamı indirimden faydalanacaktır.
– İndirim oranı, ödenecek verginin yüzde 5'i ile sınırlandırıldığı halde; 1 milyon liralık düşük tutarlı maktu bir üst sınır belirlenmiştir.
– Vergi indirimi bu yıl verilecek beyannameler için geçerli olmayıp, 1.1.2018'den sonra verilecek, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için geçerli olacaktır. Yani vergi indirimi 2018'de uygulanmaya başlanacaktır.
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal sürelerde verilmiş olması ve tahakkuk eden vergilerinin zamanında ödenmiş olması şarttır. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, bu şartın ihlali sayılmayacaktır.
– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı(vergi cezaları dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve önceki 4 takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiilleri(defter belge ibraz etmeme, tahrifat, muhasebe hilesi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge) işlediği tespit edilenler vergi indiriminden faydalanamayacaktır.

UYUMLUYA VERGİ İNDİRİMİNİN UYUMSUZU YOLA GETİRMEYE HİÇBİR KATKISI OLMAYACAKTIR…

Yukarıda ana hatlarını sizlerin dikkatine sunduğum “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” düzenlemesi henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşmadı. Yol yakın iken, ya bu düzenlemeyi, vergiye uyumlu mükellefleri gerçekten önemli ve değerli bulduğunuzu gösterecek anlamlı bir indirimle ödüllendirin, bu olmuyorsa, bu düzenlemeyi geri çekin. Düzenleme bu hali ile bir aldatmacadır. Gönül almak amacı rencideye dönüşmüştür.
Şöyle ki;
1-Ülkemizde toplanan her 100 liralık verginin 22 lirası gelir vergisi, 8 lirası ise kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Sizin beyanname yoluyla tahsil ettiğiniz gelir vergisi toplam gelir vergisinin yüzde 2'si değil mi? Kurumlar vergisini uyumlu ödeyen mükellefler kurumsal işletmeler değil mi? Belgesiz mal alışı ve satışı olmayan kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilen şirketler hepsi… finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri neden kapsam dışı? Faizleri indirmiyorlar diye mi?
2-Hesaplanan verginin yüzde 5'i dedikten sonra, 1 milyon liradan fazla olamaz demek, sizin samimi olmadığınızı göstermiyor mu?

BU DÜZENLEME YAPILMAMALIDIR…

Hükümetin Meclis'e sunduğu milyonlarca mükellefi ilgilendiren bu düzenlemeyi eksiklikleri ile birlikte sizinle paylaştım. Ancak ben kişisel olarak bu tür bir düzenlemeye karşıyım.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Yürürlükteki vergi mevzuatına uymayanlar için 3 yılda bir yapılandırma, matrah artırımı, stok, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı getireceksin, vergiye gönüllü uyumdan başka bir şansı olmayanların gönlünü ise indirim aldatmacası yaparak almaya çalışacaksın. Yasalar, herkesin uyması için çıkarılıyorsa; yasaları herkese uygulamak ve uymayanları cezalandırmak zorunda olanları, görevlerini yapmadıkları için eleştirmemiz gerekirken, “Bak indirim getiriyorlar!” diyerek makul mu karşılayacağız?
Adalet ve eşitlik nerede? Son söz olarak şu tespitimi paylaşmak istiyorum: Vergisini düzenli ödeyen, devletten korkan mükellefler, sizden vergi indirimi yerine yasalara herkesin uyduğu, uyulmadığı durumda yaptırım uygulanan bir ülke istiyor.
Bilmem anlatabildim mi?

Loading...