Cevap ve düzeltme metni

Tarafınızca kaleme alınan ve Sözcü Gazetesi'nin 07.03.2017 tarihli nüshasında yayımlanan “Operasyon timlerini de doktorsuz bıraktılar” başlıklı yazıda yer alan ifadeler gerçeklerle bağdaşmadığı gibi güvenlik birimlerimizin terör örgütleri ile mücadelesinde adeta bir zafiyet oluştuğu yönünde kamuoyunda yanlış algılara neden olacak niteliktedir.
Bu asılsız iddialara karşı konu ile ilgili gerçeklerin kamuoyunun duyurulması gerekmektedir. “Operasyon timlerini de doktorsuz bıraktılar” başlıklı yazıda yer alan iddialara ilişkin gerçekler kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıda paylaşılmıştır.
Bilindiği üzere 669 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri hastaneler personeli ile birlikte Bakanlığımıza devredilmiştir. Söz konusu hastanelerin ve askeri hekim personelin Bakanlığımıza devrinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tabip personel 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çerçevesinde Bakanlığımızca yapılmakta olan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kuraları ile öncelikli olarak karşılanmıştır.
Bundan sonra da Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu sayıda tabip personelin yine Silahlı Kuvvetlerimizce belirlenecek birimlere yerleştirilme işlemleri, Bakanlığımızca ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde öncelikle ve ivedilikle gerçekleştirilmeye devam edilecek olup, bu hususta herhangi bir gecikme veya zafiyetin ortaya çıkması söz konusu dahi değildir.
Nitekim, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç planlaması yapılan ve Bakanlığımıza intikal ettirilen tabip personel taleplerinin tamamı öncelikli olarak planlamaya dahil edilmektedir. Bu çerçevede 71., 72. ve 73'üncü dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuralarında Bakanlığımızca gerekli yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmiş ve yerleştirme işlemleri tamamlanan tabiplere ilişkin bilgiler, atama işlemleri gerçekleştirmek üzere Milli Savunma Bakanlığına bildirilmiştir.
Süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli bölgelerde kurulması planlanan sahra hastanelerine Milli Savunma Bakanlığınca talep edilen sayıda ve branşta hekim görevlendirmeleri yapılmış ve yine terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar için söz konusu bölgelerde ihtiyaç duyulan sayıda ve branşta sağlık personeli Bakanlığımız tarafından öncelikli olarak görevlendirilmiştir.
Diğer taraftan, operasyonlarda yaralanan askerlerin ileri tetkik ve tedavileri için ilgili sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmesinde görev almak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava ambulanslarında görev yapmak üzere yeterli sayıda sağlık personeli de Bakanlığımızca görevlendirilmiştir.
Önemle belirtmek gerekir ki, evvelce de bu hastanelerde hizmet veren tecrübeli askeri sağlık personelimiz ile Bakanlığımızın tecrübeli ekipleri şu anda beraberce hizmet vermektedirler. Dolayısıyla, askeri hastanelerin Bakanlığımıza devrinden sonra askeri sağlık hizmetinde hiçbir rol kaybı yaşanmamış, aksine bu hizmetler daha da güçlü ve kaliteli bir şekilde sunulmaya devam olunmaktadır.
Askeri hastanelerin Bakanlığımıza devriyle ilgili olarak oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza aynı azim ile hizmet vermeye devam edilecek ve devir alınan hastanelerin hizmet standartları yükseltilerek bu hizmet daha da ileri noktalara taşınacaktır.
Dr. Halil Ekinci
Bakan a.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri