Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Cevap ve düzeltme metni

26 Temmuz 2017 Yazarlar

Sözcü Gazetesi'nin 24 Mayıs 2017 tarihli nüshasında 14. sayfada Soner Yalçın tarafından kaleme alınan “Financial Times ve Spiegel” başlıklı köşe yazısı ile www.sozcu.com.tr web sitesinde yayınlanan aynı başlıklı yayın kapsamında Şirketimiz hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verildiği ve bu durumun da kamuoyu nezdinde yanıltıcı sonuçlara neden olacağı görülmüş, bu itibarla söz konusu yayınla ilgili olarak kamuoyunu doğru şekilde aydınlatmak amacıyla Şirketimiz adına bir açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.
Söz konusu yayında yer verilen hususlar temelsiz bilgilere dayalı olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Dünyanın 5 kıtasında ve 17 ülkesinde enerji, inşaat, madencilik, finans, tekstil ve telekom sektörlerinde faaliyet gösteren, faaliyetlerinin ve gelirlerinin çoğu yurtdışında gerçekleşen ve uluslararası bir yapılanmaya sahip olan Çalık Holding'in diğer birçok uluslararası şirket gibi yurtdışı faaliyetlerini organize etmek amacı ile yurtdışında iştirakler kurması ve banka hesapları açması olağan ve tamamen yasaldır.
19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak da adlandırılan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda daha önceki vergi affı ve varlık barışı kanunlarında yer aldığı gibi, yurtdışı iştiraklerin karlarının yurda getirilmesi veya tasfiye halinde tasfiye sonucu elde edilen kazançların vergiden istisna edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kapsamda Çalık Holding'in söz konusu iddiaya konu edilen nitelikte bir iş ve işlem gerçekleştirmediği de sabittir. Kamuoyu nezdinde olumsuz intiba yaratacak gerçek dışı, maksatlı yayın ve yorumlarla Çalık Holding'e yönelik asılsız iddialarda bulunulmasını kesin olarak reddettiğimizi belirtiriz.
Yıllardır ülkemizi yurtdışı ve yurtiçinde başarıyla temsil eden Çalık Holding, bugüne kadar faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde yasalara uygun şekilde ve etik değerleri gözeterek çalışmıştır ve bundan sonra da bu prensipler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.
Her türlü yasal yola başvurma hakkımızı saklı tutmakla beraber, haberde bahsi geçen iddia, yorum ve açıklamaları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla
Çalık Holding A.Ş.

YAZARIN TÜM YAZILARI