109 yıl öncesinden daha geriyiz!

Bugün 24 Temmuz “Basın Bayramı”
Neden bayram?
109 yıl önce bugün Türk basınında sansür kaldırılmıştı da ondan…
2'nci Abdülhamit tahttan indirildikten sonra ilan edilen İkinci Meşrutiyet'le birlikte sansür uygulamasına son verilmiş, 25 Temmuz sabahı gazeteler çok daha farklı, çok daha özgür çıkmış ve gazete satışları patlama yaparak iki kat artmıştı.
109 yıl sonra geldiğimiz nokta, ne yazık ki padişahlık dönemin- deki o sansür yıllarından beter!
Baskıcı Abdülhamit döneminde bile hapisteki gazeteci sayısı yok denilecek kadar azdı. Bugünkü halimiz ise malûm. Cezaevleri gazeteci dolu!
SÖZCÜ'nün iki elemanı Gökmen Ulu ve Mediha Olgun da 59 gündür cezaevinde yatıyor. Sırf gazetecilik yaptıkları için tutuklular!
SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay için (hiçbir geçerli delil olmadığı halde) yakalama kararı çıkarılmış bulunuyor. Hukuk bunun neresinde?
Türkiye basın özgürlüğünde 109 yıl öncesinden
daha geri!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı imiş!
Yaşadığımız bu çağ dışı baskı düzeninde bayram benim neyime, kan damlar yüreğime!