Papazı bulmak!

Anayasa değişikliği ile bütün yetkilerin “Tek Adam”a verilmesinin sakıncalarını haftalardır anlatıyoruz.
Seçilecek başkan
demokrat da olabilir, anti demokrat da…
Demokrat olursa mesele yok… Ya diktatör kafalı
biri olursa?
Üstelik onu durduracak hiçbir makam, hiçbir denetim mekanizması yok. Meclis'in bile hesap sorma yetkisi elinden alındı. Ee, ne
olacak o zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür eleştirilere ilginç bir cevap vererek:
“Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi, gerçekten Tek Adam'lık yapmaya kalktı. Bu kişinin yakasına kim yapışır? Millet yapışır!” dedi.
Bu sözlerden de gerçek,
net olarak anlaşılıyor.
Demek ki neymiş? Seçilecek Cumhurbaşkanı'nı denetleyecek (Meclis ve yargı dahil) hiçbir güç yokmuş… Sadece millet 5 yıldan 5 yıla seçim zamanı kullanacağı oyla hesap sorabilirmiş!
Peki, diyelim ki biri nefsine yenildi Tek Adam'lık yaptı, astığı astık, kestiği kestik oldu. O zaman ne olacak? Ülke boyunduruktan
kurtulmak için 5 uzun yıl bekleyecek mi?
Böyle birinin yönetiminde millet 5 yılda papazı bulur! Papazı bulmak, “Ayvayı yemek” ile eş anlamlıdır!