Hayırlı hayır oyları!..

Dün kendilerinin isteği üzerine, “Hayır” demeye eğilimli ama henüz karar verememiş bir grup yurttaşla konuştum.
Bana “Sizin dürüstlüğünüze güveniyoruz. Neden ‘Hayır' dememiz gerektiğini en basit haliyle anlatır mısınız” diye sordular.
Ben de kişisel düşüncelerimi dile getirmek yerine, sosyal medyada dolaşan şu soruları yöneltip ‘Evet' ya da ‘Hayır' demelerini istedim:

* * *

Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanlığını da yapmasını, yani taraflı olmasını doğru buluyor musunuz?

* * *

Cumhurbaşkanının çok yakınları da dahil olmak üzere, dilediği bir kişiyi sayı sınırlaması olmaksızın yardımcı ve bakan olarak atayabilmesini doğru buluyor musunuz?

* * *

Cumhurbaşkanlığı makamının hastalık, yurtdışına çıkış ya da ölüm gibi nedenlerle boşalması durumunda halkın seçmediği bir cumhurbaşkanı yardımcısının ülkenin başına geçerek tüm yetkileri kullanabilmesini doğru buluyor musunuz?

* * *

Cumhurbaşkanının kendisini yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini bizzat atamasını, 3 üyeyi de genel başkanı olduğu parti aracılığı ile Meclis'te seçtirmesini doğru buluyor musunuz?

* * *

Aynı zamanda bir parti lideri olan Cumhurbaşkanının, hakim ve savcıları atayan, görevden alan ve görev yerini değiştiren HSYK'nın 13 üyesinden 6'sını doğrudan kendisinin belirlemesini, 7'sini ise partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu TBMM'ye seçtirmesini doğru buluyor musunuz?

* * *

Cumhurbaşkanının partisinin il-ilçe başkanlarını, valileri ve mahkeme heyetlerini atama yetkilerini elinde bulundurmasını doğru buluyor musunuz?

* * *

Partili cumhurbaşkanının atadığı hakim ve savcıların bağımsız ve tarafsız kalabileceklerini düşünüyor musunuz?

* * *

Yüzde 51 ile seçilmiş cumhurbaşkanının yüzde 100 oyla seçilmiş Meclis'i feshedebilmesini doğru buluyor musunuz?

* * *

Cumhurbaşkanının tek başına OHAL ilan edebilmesini, OHAL süresince ülkeyi kararnamelerle yönetmesini, cumhurbaşkanı istemedikçe Meclis'in toplanamamasını doğru buluyor musunuz?

* * *

Halktan toplanan vergilerden oluşan bütçenin nerelere harcanacağına cumhurbaşkanının tek başına karar vermesini yerinde buluyor musunuz?

* * *

Anayasayla cumhurbaşkanına sağlanan bu yetkileri okuduktan
sonra topluluğa ‘Bunlardan birine bile ‘Evet' diyor musunuz' diye sordum.
Hep birlikte ‘Hayır' diye bağırınca ‘O halde ‘Hayır' oylarınız, vatana millete şimdiden hayırlı olsun' dedim…