Nereden nereye

30szt20a_ant_ist_izm_ank_adn_trb

Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuala Lumpur büyükelçisi yapıldı. Akp sözcüsü Mahir Ünal, “bu atama Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir” dedi.

*

Türkiye'nin nereden nereye geldiğine şöyle bir bakarsak…

*

Lozan Antlaşması'nı imzaladık. Dışişleri bakanımız İsmet İnönü, milli mücadele kahramanı, iki kere gazi, genelkurmay başkanı, ilk başbakan, ikinci cumhurbaşkanımızdı.

*

Birleşmiş Milletler'in temeli sayılan Milletler Cemiyeti'ne, bizzat Milletler Cemiyeti'nin davetiyle katılan ilk devlet olduk. Dışişleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras, istiklal madalyalı kuvayi milliye kahramanı, Mustafa Kemal'in Selanik'ten beri yakın arkadaşıydı, istiklal mahkemesi üyesiydi, 1937'de Milletler Cemiyeti Başkanlığı bile yaptı, Türkiye İş Bankası yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

*

Hatay, Türkiye'ye katıldı. Dışişleri bakanımız Şükrü Saracoğlu, Cenevre Siyasi İlimler Akademisi mezunuydu, İsviçre'de mis gibi yaşarken, bana ne birader, ben burada tehlikeden uzak durayım deme imkanı varken, İzmir işgal edilince yurda döndü, gemiyle kaçak olarak İzmir'e girdi, kuvayi milliyeye katıldı, Ege dağlarında efelerle birlikte omuz omuza vuruştu, TBMM başkanımız, başbakanımızdı.

*

İkinci Dünya Savaşı'nda diplomatik mucize gerçekleştirdik, tarafsız kalmayı başardık. Dışişleri bakanımız Numan Menemencioğlu, Lozan Üniversitesi hukuk fakültesi mezunuydu, Viyana, Bern, Budapeşte, Beyrut'ta görev yaptı, Lizbon ve Paris büyükelçimizdi. Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal'in torunuydu.

*

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladık. Dışişleri bakanımız Hasan Saka, Paris Siyasal Bilgiler Okulu mezunuydu, iktisat profesörüydü, TBMM'nin kuruluşunda yeraldı, başbakanımızdı.

*

NATO'ya girdik. Kore Savaşı'na katıldık. Dışişleri bakanımız Mehmet Fuad Köprülü, sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan geliyordu, ordinaryüs profesör tarihçiydi, Türkologtu, Atatürk döneminde Türk Tarih Encümeni başkanı yapıldı, Sorbonne, Atina ve Heidelberg üniversitelerinden onursal doktora aldı.

*

Kıbrıs'a çıktık. Dışişleri bakanımız Turan Güneş, doktorasını Paris Hukuk Fakültesi'nde yaptı, profesördü. Kendini Türk hisseden herkesin yüreğini coşturan, bugün bile her duyduğumuzda gözlerimizi yaşartan, Türkiye'nin diplomasi kararlılığını tarihe altın harflerle kazıyan “Ayşe tatile çıksın” parolasını o söylemişti.

*

Kardak krizinin dışişleri bakanı Deniz Baykal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'ten sonraki genel başkanıydı. “Biz hazırız, çatışma çıksın istemiyorlarsa, Yunan askeri oradan derhal çekilsin” demişti.

*

Apo, İtalya'ya sığındı. Dışişleri bakanımız İsmail Cem, Lozan Hukuk Fakültesi mezunu, TRT genel müdürü, kültür bakanımızdı. “Dünya bunu iyi bilsin, onu orada oturtmayacağız” demişti.

*

Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Esat Işık, İhsan Sabri Çağlayangil, Mümtaz Soysal, Erdal İnönü.

*

Daniş Tunalıgil, İsmail Erez, Taha Carım, Galip Balkar, Mehmet Baydar, Şarık Arıyak, Kemal Arıkan, namlunun ucunda görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti uğruna canını veren şehit diplomatlarımız.
Oktar Cerit mesela… Beyrut'un Hamra caddesinde bi kafede çayını yudumluyor, gazetesini okuyordu, sinsice yaklaştılar, art arda bastılar tetiğe, susturuculu tabancanın şarjörünü boşalttılar, iman tahtasına.

*

Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen… Modern Türkiye'yi dünyaya yansıtan Adile Ayda, Solmaz Ünaydın, Veka İnal, Zergün Korutürk, Şule Soysal, Şanıvar Olgun, Hilal Başkal, hepsini tek tek saymak isterdim ama, köşeye sığmaz.

*

Vahdettin'in damadıyken, saltanatı elinin tersiyle itip, Anadolu'ya geçen, Mustafa Kemal'in yanında milli mücadeleye katılan, istiklal madalyası alan, cumhuriyet kurulduktan sonra Moskova'da Atina'da Viyana'da görev yapan İsmail Hakkı Okday.

*

Efsane büyükelçilerimizin bazılarını sıralarsak, Hüsrev Gerede, Fethi Okyar, Rauf Orbay, Münir Ertegün, Şükrü Elekdağ, Gündüz Aktan, Onur Öymen, Osman Korutürk, Nüzhet Kandemir, Özdem Sanberk, Tanşuğ Bleda, Uluç Özülker, Kemal Kavur, Kamuran Gürün, Ümit Pamir, Bilal Şimşir, Korkmaz Haktanır, İnal Batu.

*

Peki ya bu?
Biat ettiği tarikat şeyhinin dizinin dibinde, yerlere kapanmış biri.

*

Türkiye'nin nereden nereye getirildiğinin göstergesidir hakikaten.

*

Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, yurtsever, çağdaş, saygın, liyakat sahibi diplomatlarımız tarafından itibarlı hale getirilen, yüceltilen Türkiye Cumhuriyeti'nin… İndirildiği seviyenin kanıtıdır.