Osmanlıca referandum

Allame-i sümme haşa'tül kürre-i muazzama, dünya lideri
Muhayyile-i hissi kablel vukuu, kamuoyu araştırma anketi
İçtima-i beşerriyye'tül tahayyül'ü gayr-i muamma, kararsız seçmen
Hakimiyyet-i musibet'ül haşere, zat-ı şahaneyyi insiyak-ı kabus'ül vesvese, hayırlar açık ara önde gidiyor, saray ister istemez tedirgin
Zümre-i sükut'el kuzu dimağ'ül pir-ü pak, benim milletim
Tenezzül'ü bişereffiye-i veled'ül sibyan, 18 yaşında seçilme hakkı
Cenabet'ül hilkat-ı abes, muhalefet
Ekalliyet-i melaike, iktidar
Kurabbiyye-i tenzih-i ricat, püskevit
Mevkute'i cedid asakir-i mansure, yeni anayasa
Musibbet'ül gudubet-i hezeyan, şecere-i nevii haram, cehape zihniyeti
Alamet-i vesvese akıbet'ül murdar, hayır diyen teröristtir
Velvele'i silsile garabet'ül deccal, hayır diyen fetocudur
Kelime-i rezil-i rüsva istikbaliyyeyi gayya, hayır diyen çukurdur
Fesat'ül kelam zındık-ı sarih, hayır diyen dinsizdir
Hikayye-i riya kefere'tül işkembe-i kübra, yabancılar yalan söylüyor
Darb-ı melanetiyye-i namahrem'ül müstehcen-i hüzzam, benim başörtülü bacıma saldırdılar
Mahşer-i felakatiyye'i tekerrür'ül mütemadiyye, mağduruz
İntikam'ül ecdad-ı ayran'ül mehter, redd'i tezahür-ü ayyaş-ı tiner, kindar nesil
Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek, biz dünyayı titretirken bizi sallamayan Angela Merkel
Devlet-i aliyye-i narenciyye, Hollanda
Ne zeker-i şam ne sima-i arabbiyye, Eset
Takke-i iblis, feto
Dalaletiyye'tül gaflet'i kusurriye, la havle fuzuliyye'i def-i şerriye, kandırıldım rabbim affetsin
Muharrir-i lavuk, havadis-i kabiliyeyyi endaze, yalaka medya
Hurufat'ül mekruh, Sözcü
Malumatiyyeyi tebliğ-i maraz, Halk TV
Zifri sebil'ül beleş-i fir'kayme, avanta kömür
Mukavvemet'ül kuvvetilazim, dik dur eğilme
Sine-i üryan'ül velimelvekil, soyuyorsa beni soyuyor
Mabad-ı tenasül'ü tüy'ül buse, götünün kılıyım

*

Yallah tazyik, hayır!

Loading...