MGK’nın gündeminin kim belirler? MGK’nın üyeleri kimlerdir?

2018 KPSS'de MGK ile ilgili çıkan sorunun cevabı merak ediliyor. MGK'nın gündeminin kim belirler? MGK kimlerden oluşur? İşte detaylar...

MGK’nın gündeminin kim belirler? MGK’nın üyeleri kimlerdir?

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 118. maddesiyle bugünkü haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevlidir. MGK’nı ngündemini Cumhurbaşkanı belirler.

MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir

Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir

Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Millî Güvenlik Kurul'nun gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenmekte ve gündem hazırlanırken Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate alınmakta; Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakan'ın da görüşü alınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından Cumhurbaşkanı'na sunulmaktadır. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

MGK Üyeleri

Cumhurbaşkanı
Başbakan
Genelkurmay Başkanı
Başbakan Yardımcıları
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı
Jandarma Genel Komutanı

Loading...