ÖGESEN Başkanı Vahdet Özkoçak: Doçentlik sözlü sınavı tamamen kalkmalı

Geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen doçentlik yasasında sözlü sınavın tamamen kaldırılmadığını, üniversitelere bırakıldığını belirten ÖGESEN Başkanı Vahdet Özkoçak, “Doçentlik sözlü sınavı tamamen kalkmalı” dedi.

ÖGESEN Başkanı Vahdet Özkoçak: Doçentlik sözlü sınavı tamamen kalkmalı

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşan yeni doçentlik düzenlemesini değerlendiren Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, doçentlik sözlü sınavının tamamen kalkması gerektiğini söyledi.

Tasarının faydalı bazı maddeler içermekle birlikte çeşitli eksikler de bulundurduğunu, bazı maddelerin ise çeşitli bürokratik boşluklar içerdiğine dikkat çeken Özkoçak, “Bunlardan biri de doçentlik sözlü sınavının mevcut halidir. Yine doçentlik sözlü sınavı kalktı denilse de tam olarak kalkmamış, üniversitelere bırakılmış ve bu durum potansiyel sorunların habercisi olmuştur. Her ne kadar bu sınavın yapılmasına karar verildiğinde sınav ÜAK tarafından merkezi olarak yapılacak olsa da bu durum çeşitli karışıklıklara yol açabilecek ve zamanla sözlü sınav ya tamamen kalkmak zorunda kalacak ya da tekrar adet haline dönecektir. Elbette yıllardır yaşanan durumlar, insanların keyfiyeti sözlü sınav yapılmasının önüne geçilmesinin daha faydalı olacağını bize göstermiştir. Elbette akademik kalite gibi sorunlar akla takılmaktadır. Ancak kalite en önemli eğitim olan doktora aşamasında sağlanmalıdır. Kalite, zaten öğretim üyesi olmuş bir kişinin sınava sokulması ve eziyet edilmesi ile ölçülmemeli, bütün dünyada geçerli olan doktora eğitimi sırasında ölçülmelidir” diye konuştu.
Eğitim veremeyecek kurumlara zorla eğitim yaptırılmaması, yeterli olmayan kişilere ‘doktor' unvanı verilmemesi gerektiğini belirten Özkoçak, şöyle devam etti: “Doktora eğitimi zorlu ve kaliteli bir eğitim süreci olmalı. Asıl önemli kısım burada. Aksi halde zaten öğretim üyesi olmuş ve öğrenci yetiştiren ve bilimsel araştırma yapan bir insanın yalnızca kadro alabilmesi için sözlü sınava sokulmasının hiçbir mantıklı izahı bulunmuyor. Bunun yerine doktora yeterlik sınavı iyi bir kalitede yapılmalı. Bütün bunların yanı sıra özellikle sözlü sınav yapacak ve yapmayacak kurumlar arasında hakkaniyet ile ters düşecek durumlar oluşacaktır. Mesela sözlü sınava gerek duymayan bir kurumda doçent ve profesör olmuş, hatta 4 seneden fazla profesör olarak çalışarak kıdemli profesör olmuş bir kişi doçentlik sözlü sınavı bulunan bir kurumun profesörlük kadrosuna atanacağında ne olacak? Kıdemli ve nüfuzlu bir profesör geriye dönülüp sözlü sınava mı alınacak? Eğer alınmayacaksa bu durumda o kurumda daha önce doçentlik sözlü sınavına girenlerin günahı nedir? Doçentlik sözlü sınavı olan bir kurumdan olmayan bir kuruma geçiş yapılarak profesör olduktan sonra aynı kuruma dönmeye çalışanların önüne nasıl geçilecektir? Veya yine sözlü sınava gerek duymayan bir kurumda doçent ve profesör olmuş bir kişi ÜAK tarafından doçentlik sözlü sınavına girecek bir adayın jürisine konulacak mıdır? Sözlü sınav görmemiş bir kişi bir başkasına sözlü sınav yapacak mıdır? Daha bunun gibi birçok bürokratik ve hakkaniyete ters problem gün yüzüne çıkacak, insanlar arasında gerilimlere sebep olacaktır. Ne yazık ki bu ve bunun gibi oluşabilecek sorunlar düşünülmeden yapılan değişiklikler yok olmaya mahkûmdur.”

Bununla birlikte, sendika olarak doçentlik sözlü sınavının mevcut durumuna yönelik bir anket düzenlediklerini kaydeden Özkoçak, “Buna göre anketin sonucunda, katılanların yüzde 85'i sözlü sınavın tamamen kalkması gerektiğini belirtmiştir. Sözlü sınavın inisiyatife bırakılmaması, belirli yazılı kriterlerin baz alınması hem daha hakkaniyetli olacak hem de ülkemiz şartlarına daha çok uyacaktır. Umuyoruz bu ilk adımın devam gelecektir. Akademisyenlerimizin beklentisi de bu şekilde” dedi.

‘DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ'NİN KISATLMASI NE OMALI?

‘Doktor öğretim üyesi'nin kısaltmasının ne olması gerektiğini konusunda da anket yaptıklarını kaydeden Özkoçak, anketin sonucunda, sunulan ‘Dr. Ö. Ü', ‘Dr. Öğr. Ü.', ‘Dr. Öğr. Üye.' ve ‘Dr. Öğr. Ü.' kısaltmalarından ilk ikisinin yalnızca yüzde 4, ikincisinin yüzde 30, sonuncusunun ise yüzde 62 oy aldığını söyledi. Özkoçak, “Bunun yanı sıra ankette sunulmayan ancak katılanlar tarafından belirtilen seçenekler arasında birçok kişi yalnızca ‘Dr.' ve ‘Öğr. Ü. Dr.' seçeneklerini de belirtildi. Yardımcı doçentliğin veya yeni adıyla doktor öğretim üyeliğinin gelecekte tamamen kalkmasını, o zamana kadar da yeni kadro isminin kısaltmasının uygun şekilde yapılmasını umuyoruz” diye konuştu.

Loading...