Sözcü Plus Giriş

MEB’ten ‘engelli’ açılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Engelli bireyler için ders saati 45 dakikadan, 40 dakikaya düşürüldü, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) alması da kararlaştırıldı. Daha önce de yasal değişiklik yapılarak yasalardaki ‘’Özürlü’’ ifadesi ‘’Engelli’’ olarak değiştirmişti. "Öğrenci ve kursiyer" ifadesi de engellilere ilişkin terminolojiye uygun hale getirilerek "Engelli birey" şeklinde düzenlendi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 14:21, 05/07/2018
MEB’ten ‘engelli’ açılımı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre engelliler için 45 dakika olarak düzenlenen bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakikaya indirildi. Öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bireysel eğitim, destek eğitim hizmeti, destek eğitim programı tanımları, diğer ilgili mevzuatla uyumlu hale getirildi.

Kontenjanı 100’den fazla olan merkezlerde, zorunlu olan müdür yardımcılığı, isteğe bağlı hale getirilirken, kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacının zorunlu personel olarak görevlendirilmesine karar verildi.

UZMAN ÖĞRETİCİLER

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde müdürlük yapmak isteyen kişilerin, üniversitelerin öğretmenliğe uygun alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmesi şartı konuldu. Uzman öğretici çocuk gelişimcilerinin de özel eğitim merkezlerinde görev yapmalarına karar verildi.

Özel eğitim okullarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde oluşturulan BEP biriminin daha işlevsel olması için özel eğitim okullarında birim, kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, veli veya vasi ve öğrenciden oluşacak.

8 HAFTADA SINIFTA KALMA

Üst üste 8 hafta veya toplamda bireyselleştirilmiş eğitim programında belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede, geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinecek.

Özel eğitimdeki bütünlüğü sağlamak amacıyla özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireyler destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun, varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esas alındı. Bulunmaması halinde ise engelli bireyin başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilecek.

Yayınlanma Tarihi:13:45,