Türkçe’de kızlar erkekleri ezip geçti

Türkiye’deki kız çocukların Türkçe okuryazar ortalaması, erkek çocuklardan 25 puan daha fazla. OECD ülkeleri arasında matematikte erkeklerin başarı farkı yaygın olsa da, Türkiye’de erkekler kız çocuklarına sadece 9 puan fark atabildi.

Türkçe’de kızlar erkekleri ezip geçti

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2015 sonuçlarını cinsiyet odağında inceledi ve Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Araştırması'nın ana bulgularından yola çıkan bilgi notu yayınlandı.

Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle hazırlanan bilgi notuna göre, PISA 2015'e göre; 11 Türkçe okuryazarlığında (okuma) kız öğrencilerin ortalama puanı erkeklerden 28 puan fazla. Ortaokul öğrencilerinin dahil olmadığı araştırma örnekleminde, kız öğrencilerin ortalaması erkeklerinkinden 25 puan daha fazla. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul ediliyor.

MATEMATİKTE BAŞARI FARKI PEK YOK

Matematik okuryazarlığında erkeklerin lehine görülen başarı farkı OECD ülkeleri arasında yaygın ancak Türkiye'nin PISA 2015 sonuçları bu duruma istisna oluşturuyor. Türkiye'de erkekler kızlardan yalnızca 5 puan yüksek performans gösterdi; bu fark istatistiksel olarak anlamlı değil. Ancak, ortaokul öğrencileri örnekleme dahil edilmediğinde, bu fark erkeklerin lehine artarak 9 puana çıkıyor ve istatistiksel olarak anlamlı hale geliyor.

FEN DE BENZER PERFORMANS

Fen okuryazarlığında kız öğrenciler erkeklerden 7 puan yüksek performans gösterdi; bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ortaokul öğrencileri örnekleme dahil edilmediğinde arada yine kızlar lehine, anlamlı olmayan, 3 puanlık bir fark bulunuyor. Dolayısıyla, fen alanında kız ve erkeklerin benzer performans gösterdiği söylenebilir.

8. SINIFTA KIZLAR 19 PUAN FARK ATTI

15 yaşındaki çocukların yaşam becerilerine odaklanan PISA'dan farklı olarak, TIMSS, 4 ve 8. sınıf öğrencilerine öğretim programlarının içeriğine odaklanan sorular soruyor. TIMSS 2015 araştırmasından ortaya çıkan betimsel istatistiklere göre: Matematik alanında, 4. sınıf düzeyinde erkekler kızların 2 puan, 8. sınıf düzeyinde ise kızlar erkeklerin 6 puan önünde yer alıyor, ancak aradaki puan farkları istatistiksel olarak anlamlı değil. Dolayısıyla, matematik dersinde kız ve erkeklerin benzer performans gösterdiği söylenebilir. Fen bilimleri alanında, 4. sınıfta kız ve erkeklerin başarı farkı sıfıra yakın. 8. sınıf düzeyinde ise kızların ortalaması erkeklerinkinden 19 puan daha yüksek ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul ediliyor.

Loading...