Reklamsız Sözcü

YLSY tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM YLSY tercih klavuzu

2017 YLSY başvuru ve tercih klavuzu yayınlandı. YLSY kurum tercihleri nasıl yapılır? YLSY tercihleri ne zaman sona eriyor? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 YLSY başvuru ve tercih klavuzu ve YLSY hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

android-time 21:04
YLSY tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM YLSY tercih klavuzu
2017 YLSY başvuru ve tercih klavuzu yayınlandı. YLSY kurum tercihleri nasıl yapılır? YLSY tercihleri ne zaman sona eriyor? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 YLSY başvuru ve tercih klavuzu ve YLSY hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

Yurtdışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri MEB ve ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM 2017 YLSY başvuru ve tercih klavuzu yayınlandı. Adaylar en fazla 30 kurum seçebilecek sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki YLSY tercihleri nasıl yapılır? İşte YLSY tercihleri ile ilgili detaylar…

YLSY TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2017-YLSY tercih işlemleri başladı. MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan ikinci aşamada, adına öğrenim görülecek kurum tercihleri alınacak.

Adaylar adına öğrenim görülecek kurum tercihlerini 05-10 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklar.

YLSY TERCİH KLAVUZU EDİNMEK İÇİN TIKLAYIN

KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)
b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)
c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet) ç) Kefalet sened i (1 adet)
d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)
e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)
f) Sağlık kurulu raporu (1 adet)
g) Askerlik durum belgesi (1 adet)
ğ) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)
h) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

ç. 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
(Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. Adayların yaş kontrolü başvuru aşamasında ÖSYM tarafından MERNİS'ten alınan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Yaş düzeltmesi yaptırmış adaylardan yaş düzeltmesi yapılmadan önceki yaşı bu kurala uymayanların yerleştirmesi yapılsa bile yerleştirme sonuçları MEB tarafından geçersiz sayılacaktır.)

d. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak
(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00″ veya daha yukarı olmak,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 b) maddesinde yer alan “2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.” hükmü gereği, 2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistemde engellenecektir.

İstenen belgelerin “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir . Yapılacak işlemler ve istenen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Yurt dışında resmî burslu statüde öğrenim gör meye hak kazanan öğrencilerden herhangi bir nedenle bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını , parasal karşılığını ödediğini ve ya para borcunu taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more