Sözcü Plus Giriş

100 bin maden sahasını ihalesiz dağıtacaklar

Hükümetin Meclis’e sunduğu yeni torba tasarıya göre 2 kez ihaleye çıkarılan maden sahalarına alıcı çıkmaması halinde bu alanlar bir ay içinde talep edenlere ihalesiz verilecek. Devletin elinde bu duruma uyabilecek 100 bin maden sahasının bulunduğu belirtiliyor.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 09:13, 07/02/2018
100 bin maden sahasını ihalesiz dağıtacaklar

Meclis'e sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'yla Maden Kanunu'nun ihaleleri düzenleyen 30'uncu Maddesi'ne yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) bir sahanın ihalesinin 2 defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceğini ilan edecek. Bir ay boyunca ilanda kalacak alan için müracaat eden olursa, ihale yapılmaksızın belirlenen ihale taban bedeli üzerinden şirkete ruhsat verilecek. Müracaatın birden fazla olması durumunda başvuru yapanlar arasında yeniden bir ihale düzenlenecek.

Tasarının gerekçesinde, MİGEM kayıtlarında yaklaşık 100 bin adet ihaleye uygun maden ruhsat sahalarının olduğu, kaynak veya rezerv içermeyen alanların mevcut yasa nedeniyle devamlı ihalelik saha konumunda sistemde bekletildiği ifade edildi. Gerekçede, madencilik yapılmayacak bu sahaların yeni düzenlemeyle sistemden silineceği, böylece gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların ihalelik saha konumunda kalacağı belirtildi. Hükümetin, MİGEM kayıtlarından silinmesi dışında hiçbir gerekçe göstermediği bu düzenlemenin, başta değerli maden sahaları olmak üzere bir çok maden sahasının ihale yapılmadan bazı şirketlerin eline geçme riskini de beraberinde getirmesinden endişe ediliyor.

Şirketler anlaşıp ihaleye katılmaz

YAPILACAK ihalesiz devir düzenlemesini fırsat bilen bazı şirketlerin ihaleye çıkarılmış maden sahalarına teklif vermek yerine anlaşmalı olarak ihalesiz dönemi bekleyebilecekleri, bu sayede sahaların ruhsatını çok daha ucuza alabilecekleri belirtiliyor. Firmaların bu yöntemle çok sayıda değerli maden sahasını kendi aralarında bölüşebilecekleri de ifade ediliyor. Mevcut Maden Kanunu ile ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedeli belirleniyor.

Yayınlanma Tarihi:03:00,