2018 asgari ücret hesaplama: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? 2018’e göre AGİ hesaplama…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tarafından belirlenen asgari ücrete 2018 yılı başında yüzde 14.2 zam geldi. Peki bu zamla 2018 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkesin faydalanabildiği AGİ yani Asgari Geçim İndirimi yıllık olarak zamlanıyor. Bu nedenle maaşlara ek olan ve her ay ödenen AGİ birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır? 2018 AGİ ne kadar oldu? sorularına yanıtlar...

2018 asgari ücret hesaplama: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? 2018’e göre AGİ hesaplama…

Çalışanlar devletten kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir vergisi indirimi alır. Bu indirime Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ denir ve aylık olarak maaşlara yansıtı lır.Maaşı gerçek usulde vergilendirilen herkesin faydalanabileceği AGİ, yıllık brüt maaşlar üzerinden hesaplanarak, medeni hal, eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre farklılık gösterir.

Asgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 4. Maddesinin d bendinde “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanır.

2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;

2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL
2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL
2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL
2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret yasa gereği 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 30 gün üzerinden yapılan hesaplama günlük olarak yapılır. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir. SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra da net asgari ücret belirlenir.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Asgari Ücret Yönetmeliği Üçüncü bölüm Madde 8'ye göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı veya Yardımcısı, Hazine müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı ilgili daire başkanı veya yardımcısı, bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst işçi kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilci ve bünyesinde en çok işveren bulunduran işveren kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilciden oluşur.

2018'E GÖRE AGİ HESAPLAMA

2007 yılında vergi iadesi yerine gelen AGİ işveren tarafından ödenmek zorundadır. AGİ vermeyen işverenden İş Kanununa ve Vergi Usul Kanununa uymadığı gerekçesi ile vergi cezası kesilir.

AGİ NASIL HESAPLANIR??

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5
Üçüncü çocuk için % 10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018'de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışan: 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...