2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar. Sözleşmenin feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödeme yapılır.Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kelime anlamı olarak tazminat, zarar karşılığı ödenen para demektir. İş yaşamında ise kıdem ve ihbar tazminatı olarak iki türde tazminat bulunmaktadır. Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor.Kıdem tazminatı nasıl alınır? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

– İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.
– İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.
– İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
– İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi
– İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.
-İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK'da giriş-çıkışı yapılması.
– İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.
– İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.
– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.
– Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması
– Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.

-Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...