Sözcü Plus Giriş

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir?

İşçi ve işveren arasında imzalanan iş anlaşmaları bazı durumlarda her iki taraf tarafından feshedilebilmektedir. Bunlardan biri de ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerdir. Peki, işçi ya da işverenin iş sözleşmesini feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

08:39 -
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir?

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir? İşçi veya işverenin iş sözleşmesini feshetmesine neden olabilecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin haberimize göz atması yeterlidir…

İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHETMESİNE NEDEN OLACAK AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER

İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri aşağıdaki gibidir;

1- İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,

2- İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

3- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa,

4- İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa;

5- İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

6- Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHETMESİNE NEDEN OLACAK AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER

4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 25; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

A- İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

B- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

C- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

D- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi,

E- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

F- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

G- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

H- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

I- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Anılan ahlak ve iyi niyete uymayan hallerde ögrenmeden itibaren 6 is¸günü ve olayın gerçeklesmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra fesih hakkı kullanılmaz. Saglık nedeniyle feshetmesi halinde, tazminat söz konusu olmaz.

İLGİLİ HABERUzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi?Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi? İLGİLİ HABERİşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?İşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?
Son güncelleme: 08:43 25.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more