Albayrak: Etkin Merkez Bankası temel hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını söyledi.

Albayrak: Etkin Merkez Bankası temel hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacaklarını, ekonomi politikalarının uyumunun ise yeni dönemde en üst düzeyde olacağını söyledi.

Albayrak “hiç olmadığı kadar etkin” bir Merkez Bankası’nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söyledi.

Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye’ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan bir Orta Vadeli Program açıklayacaklarını da belirtti.

Albayrak’ın ekonomiye ilişkin açıklamaları öncesi 4.84’lü seviyelerde işlem gören dolar/TL 4.80’in altını test etti. TL dolar karşısında dün tarihi zirvesini test ettikten sonra bugün yüzde 1 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faizlerin seçim sonrasında düşeceği”ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu:

“…Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız.”

Enflasyonla mücadelede “tüm yükün para politikası üzerinde kalmayacağını” da vurgulayan Albayrak, “Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” dedi.

HİÇ OLMADIĞI KADAR ETKİN BİR MERKEZ BANKASI

Merkez Bankasını, “fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör” olarak tanımlayan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Albayrak, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” dedi.

Albayrak TCMB’nin hareket alanını fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve eşgüdümü güçlendirerek genişleteceklerini de söyledi.

Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak.” ifadesini kullandı.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin de altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendireceklerini söyledi. Albayrak maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri de hayata geçireceklerini de söyledi.

Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarına da vurgu yaptı.

Albayrak ekonominin 2017 yılında toparlanma süreciyle birlikte iktisadi faaliyetin istikrarlı bir büyüme patikasına yönlendirildiğini, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü de söyledi.

POLİTİKALAR EKONOMİDE DENGELENME ÖNCELİĞİYLE KURGULANACAK

Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine de dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak ‘ekonomide dengelenme’ önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim.”

Türkiye’deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında “makul ve sürdürülebilir” seviyede olduğunu belirtti.

Albayrak, Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“İktidar olarak ve ilgili kamu kuruluşlarımızın koordinasyon kabiliyetleri dikkate alındığında, geniş bir yelpazede makroihtiyati politika, tedbir ve teşvik geliştirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözüm çerçevesi oluşturma kabiliyetimiz yüksek seviyede. Yeni dönemde bu koordinasyon yönetim şeklimizin yapısı ve etkinliği paralelinde güçlenecektir. Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik dinamizme ve kalkınmaya büyük katkı vereceğini göreceksiniz.”

DAHA SADE VE KARARLI PARA POLİTİKASININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ

Albayrak, “Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikaları kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor” dedi.

Türkiye’de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğini belirten Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını da söyledi.

Albayrak, “Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz” dedi.

Türkiye’de bankacılık sektörünün performansının ekonominin en güçlü taraflarından biri olduğunu belirten Albayrak, Yeniden yapılandırmalarla ilgili bir soru üzerine, “Yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir. Finansal istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır” dedi.

Yeni sistemin ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarının kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulanacağına da değinen Albayrak, bu şekilde makroekonomik hedeflere ulaşılacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”

REUTERS

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...