Bakanlıklar yeniden yapılandırılacak iddiası

Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve ekonomi yönetiminde etkinliği artırmayı hedefleyen hükümet cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek şekilde ekonomi ile ilgili bakanlıkları yeniden yapılandırmayı değerlendiriyor.

Bakanlıklar yeniden yapılandırılacak iddiası

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi üst düzey yetkililer, bu kapsamda yapılan çalışmalarla bazı bakanlıkların birleştirilmesinin yanı sıra bazı bakanlıkların birimlerinin tek bakanlık altında toplanmasının temel yaklaşım olduğunu kaydetti.

Daha etkin ve güçlü bir ekonomi yapılanmasının, kararların alınması ve uygulanması açısından kritik önem taşıdığını kaydeden üst düzey bir yetkili, “Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın birbiriyle doğrudan ilişkisi olan ve tamamlayıcı rolü bulunan birimlerin tek çatı altında toplanması bu kapsamda ilk adım olabilir” dedi.

Yetkili, “Birimlerden biri ödemeye onay veriyor, diğeri ödemeyi yapıyor. Bu birimlerin tek bakanlık altında toplanması bile süreçleri hızlandıracaktır” dedi.

“BAZI ÇALIŞMALAR VAR”

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ekonomideki diğer önemli birimlerden bazılarının birleştirilmesi ve bazılarının çeşitli birimlerinin diğer bir bakanlığa kaydırılmasının etkin sonuç verebileceğini kaydetti.

Aynı yetkili, “Bu konuda bazı çalışmalar var ancak detayını konuşmak için çok erken. Belli bir seviyeye getirdikten sonra Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Sonuçta nihai kararı o verecek” dedi.

AKP kurulmasının ardından 2002 Kasım ayında girdiği ilk seçime yönelik beyannamesinde, ekonomi bakanlıkları arasında koordinasyona özel olarak vurgu yapılmış ve Maliye ile Hazine’nin birleştirileceği taahhüt edilmişti. Zaman zaman ekonomi ile ilgili bakanlıkların durumunun gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmese de fiilen çalışma başlatılmamıştı.

“Ekonomi bakanlıklarının yapısı, dağılımı ve Cumhurbaşkanlığı ile çalışma ihtiyacı zaman zaman karar alınmasında olması gerektiği kadar verimli olunmasına engel oluyor” diyen aynı yetkili, bu tür adımların atılması halinde çok daha sağlıklı bir yapının kurulacağını belirtti.

Seçimlere kadar bu yapının tam olarak nasıl kurulacağına karar verilmesinin ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden yetkili, “Bu yeni yapının seçimlerden sonra uygulamaya girmesi ve yeni kabinenin buna göre şekillendirilmesi öngörülüyor” dedi.

“Bazı alanlarda koordinasyon geçmişe göre çok daha iyi ancak bu çalışmayla daha iyisi hedefleniyor” diyen üst düzey bir bürokrat, yeni yapı kapsamında bir ya da iki bakanlığın azalmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

“DAHA İYİ KOORDİNASYON İÇİN BİR ADIM ATILMASI GEREKİYOR”

Aynı yetkili, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yönetim şeklinde birçok değişikliğin gündeme geleceğini, yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile ekonomi ile ilgili bakanlıkların yapılandırılmasının da doğal olduğunu vurguladı.

“Daha iyi koordinasyon için bir adım atılması gerekiyor. Hem bakanlık sayısı fazla hem birbirleriyle ilgili birimler farklı bakanlıklar altında” diyen yetkili, “Bazı ilgili kuruluşlar farklı gerekçelerle Başbakan ya da bakanlıklara bağlanıyor. Bu da karar alma süreçlerini ve zaman zaman belirsizliği artırıyor” diye konuştu.

Geçmiş dönemde Bakanlar Kurulu oluşturulduktan sonra ilgili ve bağlı kuruluşlar ile idareler zaman zaman başbakan yardımcısına, bir bakana ya da Başbakan’a bağlı olabiliyor.

Reuters’ta 23 Mart’ta yer alan habere göre, bölgesel gelişmeler, ekonomideki riskler ile kabine ve bürokrasideki yavaşlama gibi sorunların çözülmesi amacıyla daha fazla yetkinin bir an önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da toplanması gerektiğini savunan bazı AKP’liler, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin tüm kurallarıyla gerçekleşmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıla çekilmesinin doğru olacağını belirtiyorlar.

Ancak üst düzey yetkililer, bu taleplere rağmen Erdoğan’ın basına kapalı toplantılarda bile erken seçim karşıtı tavır sergilediğini, olası erken seçimin ekonomiye zarar verebileceği endişesi taşıdıklarını, parti teşkilatlarının henüz buna hazır olmadığını vurguluyorlar.

REUTERS