Çiftçilerin yüzde 84’ü para biriktiremiyor

Tarım alanında çalışmalar yapan Doktar kuruluşunun yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türk çiftçisi toprağına bağlı ancak para kazanamıyor. İşinden gurur duyuyor ancak üreticiye saygı duyulmadığını düşünüyor. Araştırma, üreticilerin yüzde 84'ü para biriktiremiyor ve tarlaları için yeni yatırım yapamıyor.

Çiftçilerin yüzde 84’ü para biriktiremiyor

Araştırmaya göre her 4 çiftçiden 3'ü yaptığı işten gurur duyuyor ancak kendi çocuklarının bu işe devam etmesine sıcak bakanların oranı yüzde 30'larda kaldı. Çiftçilerin yarısından fazlasının yaptıkları işin toplumda saygı görmediğini düşündüğü de araştırmanın bulguları arasında.

Araştırma, üreticilerin büyük bir bölümünün (yüzde 84) para biriktiremediklerini ve tarlaları için yeni yatırım yapmadıklarını ortaya koydu. Diğer taraftan çiftçilerin arazilerini satmayı düşünmediği (yüzde 84) ve çiftçiliğe devam etmek istediği görülüyor.

Sorulan sorular neticesinde üreticilerin yüzde 56'sının maliyet hesabı tutmadığı, vade kullanan çiftçilerin ise yüzde 48'inin ödediği faizi bilmediği görülüyor. Ayrıca vadeli çalışan çiftçilerin banka, bayi, kredi kooperatifi, tüccar ve fabrika gibi seçeneklerden hangilerini tercih ettikleri ve banka ile çalışmayan çiftçilerin neden bankayı tercih etmedikleri araştırmanın sonuçları arasında yer almakta. Finansal okur-yazarlık ile ilgili soruların yanında çiftçilerin sigortacılık alışkanlıkları ile ilgili olarak, Türkiye genelinde tarım sigortası yaptıranların oranının yüzde 20'lerde kaldığı, Doğu Anadolu'da ise bu oranın çok daha bir düşük seviyede olduğu görülüyor.

LİSANSLI DEPOCULUK BİLİNMİYOR

Bulgulara göre, çiftçi malını en çok tüccarlara (yüzde 59) satıyor, birlikler ve fabrikalar daha sonra geliyor. Doğrudan son tüketiciye satış yapan çiftçi oranının ise yüzde 10 olduğu görülüyor. Çiftçiler girdilerini ağırlıklı olarak 1 bayiden temin ediyor ve pazarlık güçlerini geliştiremiyorlar. Çiftçilerin yüzde 70'i parasını hasatta alıyor. Her 4 çiftçiden 3'ü lisanslı depoları hiç duymamış; kullananların oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor.

Araştırmaya göre üreticilerin yarısından fazlası toprak analizi yaptırmıyor ve düzenli olarak bir ziraat mühendisi ile çalışmıyor. Bahsedilen konularda en iyi uygulama oranları Çukurova ve Akdeniz bölgesinden çıkarken ürün grubu olarak bakıldığında “Tahıl” grubu bu uygulamalarda zayıf kalıyor. Sebze ve meyve yetiştirenlerin yoğun olduğu Çukurova'da özel ve çiftlik gübresi kullanım oranları diğer bölgelere göre daha yüksek.

EN BÜYÜK SORUN MAZOT VE GÜBRE

Yapılan analiz, çiftçilerin yarısından fazlasının (yüzde 57) mazot fiyatlarının yüksekliğini, yüzde 44'ünün ise gübre fiyatlarının yüksekliğini en önemli 3 sorunları arasında gördüğünü gösteriyor. Bu ikisinin ardından gelen en önemli sorun ise pazara erişimde zorluk ve satış fiyatının düşüklüğü. Tahıl üreticileri zorlu hava koşullarından daha şikayetçi olurken, Akdeniz ve Güney Marmara'da yüksek ilaç maliyetleri çiftçilerin şikayetçi olduğu noktalardan. Dikkat çeken bir nokta ise aracıları en önemli sorunları arasında gösteren çiftçilerin yüzde 1'in altında olması.

İHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...