Sözcü Plus Giriş

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Yıllarca çalışıp emekli olmaya hak kazananlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ederler. Emekli maaşlarının ne kadar olacağı ise çalışılan süre ve ödenen primlere göre hesaplanır. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz sorunun cevabı tüm detayları ile haberimizde...

08:21 -
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanların emekli olduklarında alacakları maaşın ne kadar olacağı çalıştıkları süre ve ödenen primler ve başka bazı kriterler göz önünde tutularak hesaplanır. Şimdi, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıklamaya çalışalım…

SSK EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Şimdilerde emeklilik için başvuran SSK'lıların büyük bir çoğunluğu, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden de emekli aylıkları hesaplanırken 2000 öncesi çalışmaları ayrı, 2000-2008/Ekim arası ayrı ve 2008/Ekim sonrası için ayrı olmak üzere üç farklı hesaplama yapılmakta. Üç ayrı hesaplama ile bulunan kısmi aylıkların birleştirilmesi ile kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lının emekli aylığı hesaplanırken;

– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık da o kadar yüksek olmaktadır. Bu dönemdeki aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksek.

– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanmakta.

– 2000 yılı öncesinin kısmi aylığı bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan “Güncelleme Katsayısı” sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesabına. Bu dönemde de “Güncelleme Katsayısı” kullanılıyor fakat gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürüldü. Dolayısıyla toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık bulunuyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas olarak SSK'lılara benzerlik gösterir. Yani Bağ-Kur'lularda da 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem mevcuttur. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.

Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Daha sonra da bunların toplamı, Bağ-Kur sigortalısına bağlanacak aylığı belirliyor.

– Bilindiği gibi SSK'lılar için aylık hesabında en kıymetli primler 2000 öncesi primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesi ne kadar fazla prim ödemişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak aylık da o kadar yüksek olmaktadır.

– 2000 yılı öncesinin kısmi aylığı bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan “Güncelleme Katsayısı” sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemektedir. Prim günü ve basamak alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesabında. Bu dönemde de “Güncelleme Katsayısı” kullanılıyor fakat gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürüldü. Dolayısıyla toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık bulunuyor.

DEVLET MEMURLARININ EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?

657 sayılı Kanuna göre memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacağı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memurların emekli aylığı hesaplanırken;

– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,

– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,

– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,

– Taban aylığı ve kıdem aylığı,

– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,

– Özel hizmet tazminatı,

– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),

– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

Memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.

İLGİLİ HABEREmekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? İLGİLİ HABEREmekli sicil no nedir? Emekli sicil no sorgulaması nasıl yapılır?Emekli sicil no nedir? Emekli sicil no sorgulaması nasıl yapılır?
Son güncelleme: 08:22 28.11.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more