Emekli olduktan sonra çalışma: Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi, hangi kesintiler olur?

Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlar, emekli maaşlarında kesinti yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi? Emekli olanlar tekrar çalışmaya başladığında hangi kesintiler olur? Haberimizde...

Emekli olduktan sonra çalışma: Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi, hangi kesintiler olur?

Emekli olanların tekrar çalışması halinde emekli maaşlarının ödenmeye devam edilip edilmeyeceği, emekli maaşlarından Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi olup olmayacağı, emekli maaşı hangi hallerde durdurulur, emekli olduğu halde çalışanların emekli maaşlarından Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti yapar mı? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak çalışan SSK'lılar 5510 sayılı kanun 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve emekli değilse belge türü “1-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” olarak aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmektedirler.

Eğer emekli olduktan sonra tekrar çalışma varsa “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bazen işyerlerindeki hatalı bildirimler sonucu, sigortalı işe giriş bildirgesi “1-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” olarak kuruma bildirilmektedir. Bu şekilde emekli olmakla beraber normal sigortalı gibi işe girişi yapanların sistem tarafından maaşları kesilmektedir.

2016 yılının Şubat ayına kadar işyeri açan ya da şirket ortaklığı başlayan emeklinin maaşından %10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmaktaydı. Ancak torba yasa ile yapılan düzenleme ile birlikte kendi adına çalışan emekliden 2016/Şubat ayı itibariyle emekli maaşından %10 oranında yapılan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi uygulaması kaldırılmıştır.

4a SSK kapsamında bir işyerinde çalışan emeklinin emekli maaşından da herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak çalışan emeklinin sigortasının yeniden yapılması zorunludur.

EMEKLİLİKTEN SONRA TEKRAR ÇALIŞMA (SGDP)

1- 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlamaları Durumunda SGDP Kesintisi Nasıl Olur?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları, çalıştığı işyeri ve statüye göre farklı sonuçları bulunmaktadır.

4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(a) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda;

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sayılan işyerlerinde Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

Ancak;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

aylıkları kesilmeksizin kamu idarelerinde görev alabilecek ve bunlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamı dışında sayılan işyerlerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışılması durumunda %30 (%7,5 sigortalı payı olup ücretinden kesilecektir. %22,5 ise işveren payıdır.) oranına kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim oranı ilave edilerek sosyal güvenlik destek primi alınacaktır.

Emeklilik halinde işyerinden nasıl tazminat alınır? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi? İlginizi Çekebilir Emeklilik halinde işyerinden nasıl tazminat alınır? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?

4C’Lİ EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI

4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(b) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda;

6663 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldığından, 29.2.2016 tarihinden itibaren bu kişilerin emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.

4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(c) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda;

Emekli aylığı almakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

ENGELLİ OLARAK EMEKLİ OLANLARIN TEKRAR ÇALIŞMASI

2008 Ekim öncesi sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 26’ncı maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan;

4(b) sigortalısı; 4(a) kapsamında sigortalı olursa prime esas kazançlarından geçici 14 üncü madde gereği sosyal güvenlik destek primi, 4(b) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı, 4(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilir.

4(a) sigortalısı; 4(a) kapsamında sigortalı olursa 27’nci madde gereği aylığı, 4(b) kapsamında sigortalı olursa geçici 14 üncü madde gereği aylığından sosyal güvenlik destek primi, 4(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilir.

Son dakika... Emekli ikramiyesi tarihi belli oldu İlginizi Çekebilir Son dakika... Emekli ikramiyesi tarihi belli oldu Emekli maaşı ne kadar zamanda bağlanır? İlginizi Çekebilir Emekli maaşı ne kadar zamanda bağlanır?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...