Sözcü Plus Giriş

Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi için gerekli evraklar…

Çalışmaya engel bir rahatsızlığı bulunanlar için Maliye Bakanlığı gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde vergi indirimi uyguluyor. Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi için gerekli evraklar ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

07:48 -
Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi için gerekli evraklar…

Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik şartlarını daha iyi hale getirme amaçlı birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri olan engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi için gerekli evraklar ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi de engelli ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan engellilik indirimi uygulamasıdır. Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle de, engellilik indiriminin kapsamı genişletilmiş, engellilik indiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, engelli serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler ile basit usulde vergilenen bütün mükellefler de dahil edilmiştir.

Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. Maddesinde düzenlemiştir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesine göre, çalışma gücünün, asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan işçi veya memur birinci derece engelli, % 60'ını kaybetmiş bulunan ikinci derece engelli, % 40'ını kaybetmiş bulunan ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Engelli vergi indiriminden;

– İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,

– Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,

– Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler yararlanabilmektedir.

İLGİLİ HABEREngelli emeklilik başvurusu ve gerekli evraklar neler?Engelli emeklilik başvurusu ve gerekli evraklar neler?

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli vergi indirimi başvurusu için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Özürlü hizmet erbabı için;

– Dilekçe,
– 3 adet fotoğraf,
– Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
– Nüfus cüzdanı aslı

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişilerin müracaatlarında;

– Dilekçe,
– Nüfus cüzdanı asılları,
– Özürlüye ait 3 adet fotoğraf,
– Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
– Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (fotokopi olabilir),
– Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı.

İLGİLİ HABEREngelli kimlik kartı nereden alınır? 2018 engelli kimlik kartı için gerekli belgeler...Engelli kimlik kartı nereden alınır? 2018 engelli kimlik kartı için gerekli belgeler...
Son güncelleme: 07:49 31.08.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more