Ev hizmetlerinde çalışanların işe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde çalışanların işe giriş bildirgesi nasıl yapılır? Merak edilen her şeyi tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz...

Ev hizmetlerinde çalışanların işe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

Ev hizmeti yapan kişilerin de sigortasının yapılması ve çalışmaya başladıkları ay itibariyle sigorta bildiriminin yapılması gerekmektedir. Peki, ev hizmetlerinde çalışanların işe giriş bildirgesi nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Ev hizmetlileri eskiden ücretli ve sürekli çalışıyorsa sigortalı olurlardı, emeklilik primi dahil ödenirdi. Ücretli ve sürekli çalışmıyorlarsa sigortalı olmazlardı. 1 Nisan 2015’te yürürlüğe giren düzenleme ile ev çalışanları iki kategoriye ayrıldı. Ücretli ve sürekli çalışma kriteri değişti, bunun yerine 10 gün kriteri getirildi. Artık ay içinde aynı işverene 10 günden az hizmet veren kişiler de sigortalı oldu. Ayda 10 günden fazla çalışanlar için ise tüm sigorta kolu primlerinin emeklilik de dahil olmak üzere yatırılması gerekiyor.

TÜM SİGORTA PRİMLERİ YATIRILACAK

1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığının nasıl olacağını, hesaplamaların nasıl yapılacağını düzenliyor. Düzenleme ile birlikte ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacakların emeklilik primi, sağlık primi, iş kazası primi ve işsizlik sigortası primi de yatacak.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI PRİMİ

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklar için düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

10 günden az çalışanlar için sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar için işveren sayılmazlar. 10 günden az çalıştırılan yani en fazla 9 gün çalıştırılanlar yönünden günlük kazancın yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NASIL YAPILMALI?

Bu tebliğin ekinde bir düzenlemeyle özel bir belge düzenlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, ev çalışanları yönünden iki farklı belge getirdi. Bunlardan birincisi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge,” ikincisi de “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge.” Bütün sosyal güvenlik kurumlarında bu formlar var. Bu formları doldurup Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermek yeterli olacak. Bu belgeyle birlikte her ay beyanname verilmesine de gerek kalmayacak.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ilk defa Ek 9. maddeye tabi sigortalı çalıştırılan ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekiyor. Bu süre içinde verilmeyen bildirgeler hakkında bir asgari ücret para cezası uygulanıyor. İşten ayrılış halinde onda bir asgari ücret oranında para cezası uygulanmakta. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların işten ayrılışlarını da 10 gün içinde bildirmesi gerekmekte.

Bildirgeler verilirken meslek adları da yazılıyor. Her mesleğin Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen bir kodu var. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirgeler verilirken bu kod numaralarına göre bildirimlerin yapılması gerekiyor.

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmez. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranların bildirimleriyle ilgili başvuru formunun çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar; ay sonunun hafta tatili, genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar verilmesi mümkün.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sigortalının ücreti arttığında, çalışma gün sayısı değiştiğinde bildirgelerin verilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili düzenlemeleri yapabilsin. Bildirgenin yasal sürede verilmesi önemli bir nokta. Yasal sürede verilip verilmediği tespit edilirken de adi posta, kargo veya kuruma doğrudan verilmesi halinde evrak kayıtlarına alındığı tarih; iadeli taahhütlü gönderi, Acele Posta Servisi (APS), PTT kargo, PTT Alo Posta ile verilmesi halinde de postaya veya kargoya verildiği tarih SGK’ya verildiği tarih olarak kabul ediliyor. Yanınızda çalıştırdığınız kişinin bilgilerini de yazdıktan sonra bu bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ciddi bir kolaylık sağlayacaktır. Prime esas kazanç, eksik gün nedeni kuruma bildirildiğinde istirahat, gözaltına alınma, tutukluluk, genel hayatı etkileyen olay, doğal afet, birden fazla diğer devamsızlık, kısa çalışma ödeneğine işaretlenmesi halinde belgelerin bildirgelere eklenmesi gerekiyor.

BİLDİRGE NASIL TEMİN EDİLECEK?

Matbu form örneklerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin etmek mümkün. Bildirgelere ulaşabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmek gerekmiyor, internet üzerinden de bulmanız mümkün.

E bildirge nedir? E bildirge şifresi nasıl alınır? İlginizi Çekebilir E bildirge nedir? E bildirge şifresi nasıl alınır? İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir? İlginizi Çekebilir İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...