Günlük maaş hesaplama nasıl yapılır? Saatlik maaş hesaplama formülü…

Genellikle işçi ve işverenler arasında problemlere sebep olan saat ücreti hesaplamak aslında çok kolaydır. Saatlik maaş hesaplama formülü ve günlük maaş hesaplama nasıl yapılır?

Günlük maaş hesaplama nasıl yapılır? Saatlik maaş hesaplama formülü…

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde çalışma süreleri ile ilgili; Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır denmektedir.

Yani yukarıdaki kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi işçinin haftalık çalışma süresi minimum 45 saat olarak belirlenmiştir.

Aynı kanunun 46. maddesinde de; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir denmektedir.

Yani kanuna göre işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu 45 saatin 6 güne dağıtılması gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 63. Maddesi'ne göre; Haftalık 45 saatlik çalışma süresi aksi kararlaştırılmazsa haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanmak zorundadır. Bu durumda hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanmalıdır. Ancak SGK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.

SAATLİK MAAŞ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır.

İşçinin aylık ücreti 30'a bölündükten sonra, çıkan sonuç 7,5'a tekrardan bölündüğü taktirde işçinin bir saatlik bulunabilir.

İşçinin bir saatlik ücreti= İşçinin aylık maaşı / 30 / 7,5

– Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti 3000 / 30 / 7,5 = 13,3 TL’dir.

Ya da daha kolay anlaşılması açısından işçinin aylık ücretini 225'e bölerseniz işçinin saat ücretini bulursunuz.

İşçinin bir saatlik ücreti = İşçinin aylık ücreti / 225

– Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti: 3000/225= 13,3 TL’dir.

GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Günlük maaş hesaplaması şimdi daha kolay yapılır. Bunun için çalışanın bir saatlik ücreti, günlük çalışma süresiyle çarpılır. Böylelikle çalışanın günlük maaşı da bulunmuş olur.

Çalışanın günlük maaş ücreti= Çalışanın bir saatlik ücreti X günlük çalışma süresi

Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin günlük ücreti: 13,3 X 7,5= 100 TL’dir