Havuzdan 40 milyar gelecek

AKP hükümeti, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın havuz gelir sistemine sarıldı. Kamu kuruluşlarının yer alacağı havuzda 40 milyar liralık kaynağın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Havuzdan 40 milyar gelecek

Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde uygulanmaya başlanan kamu hazinedarlığı sistemi hükümet için büyük bir kaynak paketine dönüştü. Meclis'e sunulan yeni vergi kanunu tasarısında yer alan Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu kurum ve kuruluşlarının paralarını artık tek başına Hazine Müsteşarlığı yönetecek. Hazine, havuz hesabı sayesinde 40 milyar liralık nakit kaynağı yönetip bütçeye gelir sağlayacak. Başta KİT'ler olmak üzere birçok kamu kurumu, 1980'li yılların sonları ile 1990'lı yılların ilk yarısına kadar olan dönemde uygulanan yanlış nakit yönetimi yüzünden adeta batma noktasına gelmişti. Gelir fazlası olan kamu kurumları paralarını düşük faizle özel bankalarda mevduata yatırırken nakit açığı yaşayan kurumlar aynı özel bankalardan çok yüksek faizlerle borçlanmak zorunda kalıyordu. Dönemin Başbakanı Erbakan, açıkladığı kaynak paketlerine ilk kez tek hazine hesabını da dahil etti. Böylece birçok KİT iflastan döndü.

tablomaliyee

TEK HESAP OLUŞTURULACAK

Meclis'te görüşülmeye başlanan yeni vergi yasa tasarısına eklenen iki maddeyle tek havuz hesabının kapsamı hem daha da genişletilecek hem de nakit varlıkları Merkez Bankası dışında Türkiye'deki faizli ve faizsiz bankalarda da değerlendirilerek yüksek gelir elde edilmeye çalışılacak. Buna göre, genel bütçeye tabi bakanlık gibi kamu kurumlarının yanı sıra sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, belediyeler ve her türlü bağlı kuruluşları ile hibelerle sınırlı olmak kaydıyla sivil toplum örgütlerinin paraları da tek havuzda değerlendirilebilecek. Havuza hangi kurum, kuruluş, şirket veya fonların alınacağı daha sonra belirlenecek. Yeni sisteme göre nakit kaynakları artık Hazine Müsteşarlığı yönetecek. Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyle 40 milyar lira civarında bir kaynağın hesap kapsamında değerlendirileceği tahminini yaptı.

İŞSİZLİK FONU DA KAPSAMDA

İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynaklar mevcut sistemde tek hesapta değerlendiriliyordu. Ancak yeni sistemle birlikte tek havuzda toplanacak İşsizlik Fonu'nun paraları da artık özel bankalarda, hatta faizsiz katılım bankalarında nemalandırılabilecek.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...