Sözcü Plus Giriş

Hazine’den emekli sandığı üyelerine kötü haber

Emekli aylıklarını SGK dışındaki 17 ayrı özel sandıktan alan yaklaşık 300 bin emekliye bir kötü haber de Hazine’den geldi. Hazine Müsteşarlığı, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek biner liralık bayram ikramiyesinin yasa gereği sadece Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ödeneceğini, Hazine Müsteşarlığı’nın emeklilere aylık ya da ikramiye ödemek gibi bir görev ya da yetkisinin de olmadığını bildirdi.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 15:48, 15/06/2018
Hazine’den emekli sandığı üyelerine kötü haber

Yıllardır talep edilmesine rağmen hükümetin sürpriz bir kararla seçim öncesinde alelacele çıkardığı emekliye bayram ikramiyesinde 300 bin küskün emekli yaratıldı. Türkiye'de SGK dışında 10 banka, 6 sigorta şirketi ile TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasa, geri kalan 17 özel sandıktan aylıklarını alan yaklaşık 300 bin emekliyi ise kapsamıyor. SGK, kendi emeklilerine ödeyeceği yıllık yaklaşık 24 milyar lirayı ise kendi kaynağı yetmediği için Hazine'den alacak.

YA SANDIK YA HAZİNE ÖDESİN

Özel sandık emeklileri, hükümetin tüm emeklilere bayram ikramiyesi verileceğini açıklamasına karşın, bu haktan mahrum kaldıklarını, eşitlik ve adaletin sağlanabilmesi için kendilerine de ikramiye ödenmesini talep ettiler. Bu taleplerini hem kendi özel sandık yönetimlerine hem SGK'ya hem de hükümete ileten emekliler, bu konuda ya özel sandıklara ödeme talimatı verilmesini ya da Hazine'nin sandıklara da para aktarmasını istediler. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği bu talepler üzerine bir açıklama yapan Hazine Müsteşarlığı, yürürlüğe giren yasanın sadece SGK emeklileriyle hak sahiplerini kapsadığını, üstelik Hazine'nin emeklilere aylık ya da ikramiye ödemek gibi bir yükümlülüğünün olmadığını bildirdi. Hazine, açıklamasında şöyle dedi:

EMEKLİ MAAŞINI BİZ ÖDEMİYORUZ

“Yürürlüğe giren yeni yasa maddesi, SGK tarafından kendi mevzuatı uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira bayram ikramiyesi ödenmesini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca SGK tarafından ancak Kanun kapsamında yer alan şahıslara emekli ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığı'nın görev ve sorumluluğu, genel bütçeden SGK'ya aktarılacak tutarlara ilişkin finansman ihtiyacının, SGK'nın günlük nakit talepleri doğrultusunda karşılanmasından ibarettir. Dolayısıyla Hazine Müsteşarlığı'nın hak sahiplerine doğrudan emekli ikramiyesi ya da maaşı ödemek gibi bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.”

SGK TALİMAT VERSİN, ÖDERLER

Özel sandık emeklileri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın SGK çatısı altında birleştirilirken 17 özel sandığın da aynı çatı altında toplanması kararı alındığını, ancak bunun bugüne kadar uygulanmadığını belirttiler. Buna karşılık SGK'nın 2008 yılından beri özel emeklilik sandıklarına yazılar yazarak kendi kriterlerine uymaları, aktüeryal dengeye dikkat etmeleri ve yapılacak diğer işler konusunda talimatlar vererek tek çatıda birleşmeyi fiilen gerçekleştirdiğini anlatan emekliler, SGK'nın aynı şekilde şimdi de bayram ikramiyesini ödemeleri için özel sandık yönetimlerine talimat verebileceğini savundular.

Yayınlanma Tarihi:13:52,