15 maddede yeni torba yasa! Ev alacaklar, araç satacaklar, makine alacaklar, patronlar dikkat!

Maliye Bakanı Naci Ağbal konut yardımından, hurda araç satışına kadar hayata değen pek çok düzenlemeyi içeren yeni bir torba yasanın Meclis'e sunulduğunu açıkladı. İşte 15 maddede yeni torba yasadaki düzenlemeler...

15 maddede yeni torba yasa! Ev alacaklar, araç satacaklar, makine alacaklar, patronlar dikkat!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni istihdama gelir vergisi stopajı desteği, makine teçhizat alımlarında KDV istisnası, yeni araç alımlarında kısmi ÖTV hurda indiriminin de aralarında yer aldığı tasarının TBMM’ye sunulduğunu açıkladı.

Ağbal yaptığı yazılı açıklamada bugün TBMM’ye sevk edilen “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nın içeriğine ilişkin şunları belirtti:

ASGARİ ÜCRET

Tasarı ile vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor.

TASARIM TEŞVİK EDİLECEK

Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek.

Torba yasa hurda otomobillere talebi arttırdı İlginizi Çekebilir Torba yasa hurda otomobillere talebi arttırdı

TEÇHİZAT ALIMLARINA 2019 SONUNA KADAR KDV İSTİSNASI

Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.

HİZMET ALIMLARINA KDV İFASI

OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV’den istisna öngörülüyor

HURDA ARACA VERGİ İNDİRİMİ

16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10,000 TL’yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.

GÜÇLÜ TEŞVİK MEKANİZMALARI

Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz.

12 AY PRİM TEŞVİĞİ

2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.

100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE 2018’DE DEVAM EDİLECEK

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.

KONUT HESABINDA DEVLET KATKISI ARTIRILIYOR

Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15,000 TL’den 20,000 TL’ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılıyor.

BES’TE YENİ DÜZENLEME

Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine, 1,000 TL ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanıyor.

HAZİNE DESTEKLİ KAMU BANKASI KREDİSİ

Çiftçi ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının hazine bütçesinden karşılanması öngörülüyor.

TEK HAZİNE HESABI SİSTEMİ

Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sistemi, bakanlar kurulu kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu çerçevede kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki hazine adına açılacak tek hazine kurumlar hesabına aktarılacak.

KAÇAK MADENCİLİĞE 10 YIL HAPİS

Tasarı ile kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenleniyor.

JAPON TEKNOLOJİSİNE TEŞVİK

Akkuyu nükleer güç santrali projesi ve Japonya ile yapılacak nükleer santral yatırımlarının stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmekte.

ENERJİDE KDV MUAFİYETİ

Kurulu gücü azami 10 KW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor.

 

 

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...