Sözcü Plus Giriş

İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı süreleri, şartları ve ihbar tazminatı hesaplama…

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlıklara neden olan konulardan bir tanesi de ihbar tazminatıdır. Kısaca işveren ve işçinin bilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. İhbar tazminatı nedir, kimler alır?, İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı nasıl alınır?

12:36 -
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı süreleri, şartları ve ihbar tazminatı hesaplama…

İşten ayrılma sürci sırasında işçi ve işveren arasında sıklıkla soruna yol açan ihbar tazminat konusunu sizler için masaya yatırdık. İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı süreleri, şartları ve ihbar tazminatı hesaplama ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

İHBAR TAZMİNATI NEDİR ?

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır.

İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALIR?

İhbar tazminatını işveren ya da işçi de alabilir. İşveren işçiyi işten haber vermeden çıkardığında tazminat ödüyorsa aynı durum işçi içinde geçerlidir. Yani işçi, kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işini bırakması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARI NELERDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

1- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

2- İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

3- İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

4- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu'nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu'na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler şu şekildedir.

– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 2.500 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye: 8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir,

2.500 / 30 gün = 83.3 TL günlük,
83.3 x 7 gün = 583.1 TL haftalık,
8 hafta x 583.1 = 4.664,8 TL Brüt İhbar Tazminatı
Gelir vergisi: 4.664,8 x % 15 = 699.72 TL,
Damga vergisi: 4.664,8 x % 0.66 = 30.78 TL,
5.600 – (840 + 36,96) = 3934,3 TL net ihbar tazminatı ödenir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more