İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama 2018: İhbar ve kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı herhangi bir sebeple işten çıkan işçiye, işvereni tarafından verilen bir ödemedir. İhbar tazminatı ise işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Peki, İhbar ve kıdem tazminatı nasıl alınır? İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama hakkında bilmek istediğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama 2018: İhbar ve kıdem tazminatı nasıl alınır?

Tazminat, zarar karşılığı ödenen paradır. İki tür tazminat vardır: İhbar ve kıdem. Peki ihbar ve kıdem tazminatı nasıl alınır? Tazminat hesaplama 2018 hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde….

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Yani işçi kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işin bırakılması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kendi isteği dışında işten çıkarılan çalışana, çalıştığı her bir yıl için bir maaş kadar ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı almak için çalışanın o iş yerinde bir yıl çalışma süresini tamamlamış olması gerekmektedir. Bunun yanında diğer önemli kriter çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarılması, evlenme sebebi ile ayrılması ve yahut vefat etmesidir. Bunun dışında, istifa ederek işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için; erkeklerde askere gitmesi, kadınlarda ise evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılması gerekmektedir. Keyfi olarak işten ayrılan çalışanın bazı durumlar haricinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama... İlginizi Çekebilir 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama...

İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA 2018

İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu'na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler yukarıda belirttiğimiz gibidir. İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 3.000 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye:

8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir,

3.000 / 30 gün = 100 TL günlük,

100 x 7 gün = 700 TL haftalık,

8 hafta x 700 = 5.600 TL brüt ihbar tazminatı

Gelir vergisi: 5.600 x %15 = 840 TL,

Damga vergisi: 5.600 x %0.66 = 36.96 TL,

5.600 – (840 + 36,96) = 4723,4 TL net ihbar tazminatı ödenir.

Emeklilik hesaplama tablosu (2018) | Emekli olmak için kaç gün gerekli? İlginizi Çekebilir Emeklilik hesaplama tablosu (2018) | Emekli olmak için kaç gün gerekli?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2018

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Örneğin; asgari ücret alan işçi bir yıl sonra işten çıkarılırsa eline 1.764 TL kıdem tazminatı geçer. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

– İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.
– İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.
– İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
– İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi
– İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.
-İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK'da giriş-çıkışı yapılması.
– İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.
– İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.
– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.
– Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması
– Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.

-Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...