İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

Sigortalı çalışanların işten çıkış bildirgesi sigortalılar için büyük önem arz etmektedir. Türkiye İş Kurumunun işsizlik maaşı hesabında, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmamakta işten ayrılış bildirgesi büyük önem arz etmektedir. İşten çıkış bildirgesi nedir? Ne kadar zamanda ve nasıl verilir?

İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

4/a-SSK kapsamında çalışan sigortalıların işten ayrılırken işverenleri tarafından elektronik ortamda SGK işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz…

İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ NEDİR?

Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun genelde yükümlülük yüklediği zaman, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır.

Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10'i tutarında idari para cezası uygulanır.

İŞTEN ÇIKIŞ BELGESİ NASIL GÖNDERİLİR?

İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgesini SGK'ya e-Sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için yapılacaklar şu şekildedir:

– “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara, “A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri” bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,

– “B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.

14 numaralı “Meslek adı ve kodu” alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise “www.sgk.gov.tr” internet adresinde görüntülenecektir.

– “C- Sigortalının Hizmet Bilgileri” bölümünün 15 numaralı İşten Ayrılış Nedeni, 16 numaralı Eksik Gün Nedeni ve 17 numaralı Ücret (yüzde usulü) alanları aşağıda açıklandığı şekilde doldurulacaktır.

İhbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018... İlginizi Çekebilir İhbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018...
İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNDEKİ AYRILIŞ KODLARI NE ANLAMA GELİR?

1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence feshi

2- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işçi tarafından feshi.

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi.

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.

8- Emeklilik(yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle.

9- Malulen emeklilik nedeniyle.

10- Ölüm.

11- İş kazası sonucu ölüm.

12- Askerlik.

13- Kadın işçinin evlenmesi

14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15– Toplu işçi çıkarma

16– Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17– İşyerinin kapanması

18– İşin sona ermesi

19– Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20– Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21– Statü değişikliği

22– Diğer nedenler

23– İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24– İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25– İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26– Disiplin kurulu kararı ile fesih

27– İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28– İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30– Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31– Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32– 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33– Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34– İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Giydirilmiş ücret nedir? Giydirilmiş kıdem tazminatı hesaplama İlginizi Çekebilir Giydirilmiş ücret nedir? Giydirilmiş kıdem tazminatı hesaplama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...