İstifa eden memurun hakları nelerdir? İstifa eden memur emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı alabilir mi?

Devlet memurları, kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. Yani Devlet memurları emeklilik için gerekli olan süreyi doldurmadan kendi istekleri ile memurluktan istifa edebiliyorlar. İstifa eden memurun hakları nelerdir? İstifa eden memur emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı alabilir mi? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İstifa eden memurun hakları nelerdir? İstifa eden memur emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı alabilir mi?

Devlet memurlarının tüm hakları gibi memurun istifa hakkı da Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiştir. Memurun her zaman istifa hakkı mevcuttur. İstifa eden memurun hakları nelerdir? İstifa eden memur emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı alabilir mi? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

İSTİFA EDEN MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ALIR MI?

Devlet memurları emeklilik için gerekli olan süreyi doldurmadan kendi istekleri ile memuriyetten ayrılabiliyorlar. Devlet memurluğundan ayrılıp eski Bağ-Kur veya SSK'dan(5510/4-a, b statüsünden) hizmet birleştirme kapsamında emekli olan ya da halen bu statüde çalışan eski Devlet memurları memurlukta geçen sürelerinin emekli ikramiyesini alabiliyorlar.

6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenleme yapıldı. Buna göre memurların emekli ikramiyesine hak kazanmaları 1475 sayılı(Eski) İş Kanununu 14.maddesinde düzenlenen kıdem tazminatına hak kazanma koşulana bağlandı. Memurluktan ayrılıp emekli olanların memurlukta geçen çalışmalarına karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi, bu kapsamdaki çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olmasına bağlanmıştır. Devlet memurluğundan ayrılıp Bağ-Kur'dan veya SSK'dan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananların memurlukta geçen çalışma sürelerinin ikramiyesini alabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekiyor.

Buna göre;

“Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde isteği ile ayrılan kadın,

“Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle isteği ile ayrılan erkek,

“8.9.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp, bu tarihten sonra 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan,

“8.9.1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayıp 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken veya sadece 7000 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan,

“Emekli, malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanarak ya da toptan ödeme yapılarak ayrılan, sigortalılara emekli ikramiyesi ödenmektedir.

İSTİFA EDEN MEMUR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Devlet memurları, kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler ve Çekilme başlıklı 94 üncü maddesinde Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Hükümleri ile (istifa) çekilme müessesesi düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; istifa eden Devlet memuruna tazminat ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, 8.9.1999 öncesi memur olmuş ve 10 yıl memur olarak çalışmış bir kişi, işçi olarak çalışmaya başlar ve emeklilik için istifa ederse kıdem tazminatını alabilmektedir.

İstifa eden işçinin hakları: Tazminat alabilir mi? İlginizi Çekebilir İstifa eden işçinin hakları: Tazminat alabilir mi? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? İlginizi Çekebilir Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...