İşverene verilecek asgari ücret desteği ne kadar? 2018 asgari ücret desteği tutarı…

Asgari ücrette geçmiş yıl artış oranlarına göre öngörülenden daha fazla artış yapılmış olması nedeniyle işgücü maliyetlerinde oluşan artışı hafifletmek ve istihdamı artırmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere belli şartlarla asgari ücret desteği sağlanmıştı. Söz konusu uygulama sınırlı bir dönem (9 ay) için de olsa 2018 yılında devam edecektir. Peki asgari ücret desteği 2018 ne kadar olacak? Hepsi haberimizde...

İşverene verilecek asgari ücret desteği ne kadar? 2018 asgari ücret desteği tutarı…

İşverenlere 6661 sayılı kanunla 2016 yılından itibaren çalıştırdıkları her bir işçi için sgk asgari ücret desteği verilmesi uygulaması getirilmişti. 6661 sayılı kanun 2018 yılında da devam edecek. Asgari ücret desteği 2018 resmi gazetede yayımlandı. 2018 asgari ücret desteği uygulamasını içeren 7103 Sayılı torba yasa 27 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu tarafından 6661 sayılı teşvik 2018 düzenlemesini içeren 2018/20 sayılı Asgari ücret desteği genelgesi 22 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI NE KADAR?

Söz konusu destek, SGK'da tescil edilmiş işyeri dosyası bazında uygulanacak ve SGK işyeri tescilinin 01 Ocak 2018 tarihinden önce veya sonra olmasına göre söz konusu destekten yararlanma şartları farklı olacaktır.

1 Ocak 2018 tarihinden önce SGK'da tescil edilmiş işyerleri

2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere; 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek günlük tutarın çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

2018 yılında SGK'da tescil edilecek işyerleri

2018 yılında SGK'da tescil edilecek olan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek günlük tutarın çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Bu durumda, asgari ücret desteğinden yararlanma bakımından 2018 yılında SGK'da tescil edilecek olan işyerleri daha avantajlı olacaktır.

Zira 2018 yılında tescil edilecek olan işyerlerinde, destek tutarına esas prim gün sayısı hesaplanırken sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançlarının Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek tutar ve altında olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacak ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek günlük tutar ile çarpımı suretiyle bulunacak toplam tutar kadar destekten yararlanılacaktır.

2016 ve 2017 yılı asgari ücret destek uygulamasında, yararlanılacak günlük destek tutarı 3,33 TL (aylık 99,90 TL) olarak belirlenmişti. Asgari ücret destek tutarının 2018 yılında da aynı tutarda olacağı ifade edilmiştir.

para sözcü ile ilgili görsel sonucu

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARALANACAK İŞVERENLER KİMLERDİR?

2018 yılı asgari ücret desteğinden SSK (4/a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

SSK (4/a) kapsamında sigortalı çalıştırsalar dahi kamu sektörü işverenleri (5018 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri) söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Yine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak olan tutarlar, bu idarelerce işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİ NE KADAR?

2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteği bütün yıl için (12 ay) sağlanmıştı. 2018 yılındaki asgari ücret desteği ise sadece Ocak-Eylül döneminde (9 ay) uygulanacak, son üç ay için işverenlere asgari ücret desteği sağlanmayacaktır.

Asgari ücret Temmuz 2018: Asgari ücret ne kadar oldu? İlginizi Çekebilir Asgari ücret Temmuz 2018: Asgari ücret ne kadar oldu?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...