Sözcü Plus Giriş

İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır?

İş Kanunu’nun 32. maddesinde ücret; ‘bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır’ demektedir. İş yaşamında işçilerin sıklıkla yaşadığı problemlerden birisi de emeğinin karşılığı olan ücretini alamamasıdır. Peki, işverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Sozcu.com.tr
08:27 -
İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır?

İşverenler, bazı nedenler ileri sürerek çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini ödememe gibi eylemlerde bulunabilmektedirler. İşçi bazı durumlarda ücretinin ödenmemesi nedeniyle yasal haklarını dahi arayamamaktadır. Şimdi, işverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır? sorusunun cevabını verelim…

İŞVERENİN 2 AY BOYUNCA ÜCRET ÖDEMEMESİ YASAL MIDIR?

İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal değildir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci maddesinde işçiye ücretin en geç ayda bir ödeneceği ve iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği belirtilmektedir.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI

İşverenler, ekonomik şartlar vb. nedenler dolayısıyla işçilerin ücretlerini ödememe gibi eylemlerde bulunabilirler. Böyle bir durumda işçilerin bazı yasal hakları söz konusudur. İş Kanunu'nun 24. maddesi işçinin hangi hallerde işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıdığını düzenler. İş Kanunu'nun 24. II/e bendi ise şu şekildedir : ‘İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümlerine veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.' Kanunda belirtildiği üzere ücreti ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı elde eder ve işverene yapacağı bir bildirim ile iş sözleşmesini bu nedene dayalı olarak feshedebilir.

İLGİLİ HABERİşçi işyerinden ayrılmak istediğinde durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir? İLGİLİ HABERİşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?
Son güncelleme: 08:28 24.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more